Charakteristika Znamení Lev

charakteristika Lva

Charakteristika Znameni Zverokruhu Lev - Rysy Lva

Narozeniny: 23 Červenec - 22 Srpen

Planeta: Vládnoucí planetou znamení je slunce.

Element: Pro znamení lev je vládnoucím elementem oheň.

Povaha: Hlavní povahová črta znamení je cholerická povaha.

Silné stránky znamení Lev: Znamení lev je energické znamení. Je to skutečný optimista a podnikavec. Je to věrné znamení, které má silnou požitkářský povahu. Je to přátelský člověk, který si však jednoduše získá autoritu u lidí. U lidí znamení lva se projevuje silná láska k lidem a mají tendenci ochraňovat a pomáhat lidem ve svém okolí.

Nedostatky: Toto znamení je však nesmírně samolibé, upozorňuje jejich charakteristika znamení Lev. Miluju pozorování samých sebe v zrcadle a obdivování svých předností. Jsou pyšní a nechybí jim pořádná dávka arogance. Znamení lev je ješitně a lvi touží po velké moci. Tato moc jejich zmocňoval natolik, že lev je schopen jít za touto mocí kamkoli.

Postava: Lidé narození ve znamení lva mají vysokou postavu s velmi vyvinutou horní částí těla, která podporuje široký a pevný hřbet. Lev působí svým držením těla velmi hrdě a v pozdějším věku mohou mít sklony k tloustnutí a obezitě. Znamení má velké oči s velmi výraznou specifickou bradou. Jeho obočí bývá široké a dominantou obličeje.

Šťastný den: Šťastným dnem lva je neděle. Neděle je vhodným dnem na odpočinek. Znamení lev by mělo neděli věnovat úklidu, svým dokumentům a aktivnímu odpočinku, který ho připraví na následující pracovní týden. Neděle dodá lvem sílu a energii.

Nepříznivý den: Nepříznivým dnem lva je úterý. V tomto dni by si měli lvi nechat prostor na učení a vzdělávání se. Důležité rozhodnutí by měl přenechat na jiný den.

Kámen znamení Lev: Pokud chcete potěšit znamení lev darujte mu šperk obsahující ohivý rubín nebo diamant. Jeho nebojácnost podtrhne krásný rubín, který zvýrazní jeho charakter. Diamant podtrhne jeho nezničitelnou vytrvalost a rozjasní jeho život.

Charakteristika znamení Lev a jeho Zdraví: Znamení lev je nejcitlivější právě na problémy týkající se srdce. Lva může potrápit trombóza. Toto znamení je také náchylné na na silné nachlazení, které mohou přerůst do velkých horeček. Ty se mohou stát pro lva velmi nebezpečné a oslabují jeho imunitní systém. Následně je náchylný na zánětlivá onemocnění a chronická onemocnění, které souvisejí s oslabenou imunitou. Levy by měly stravovat střídmě s velkým zaměřením na vitamíny a minerály, které povzbudí jejich imunitní systém.

Šťastná Barva znamení Lev: Znamení lev povzbuzuje hlavně zlatá barva, která ztělesňuje jejich vládnoucí slunce. Touto barvou by měly lvi obklopit během překonávání nemocí. Žlutá barva mu pomůže překonat zánětlivé onemocnění a působí blahodárně pro duši lva, říka dále charakteristika znamení Lev. Slunečné znamení lev by mělo obklopit hlavně zlatavými odstíny, oranžovou barvou, či výrazně žlutou. Na stěny kde pracuje by měl natřít krásný oranžový odstín, který pomůže lvem k soustředění.

Kam vycestovat: Na cestování by si měli zvolit země Rumunsko, Česko a Itálie.

Šťastná čísla znamení Lev: Šťastnými čísly lvů jsou 3, 19, 1, 49.


Velká CHARAKTERISTIKA Znamení Zvěrokruhu Lev

Znamení Lev ovládá element ohně. Řadí se tak k znamení střelce, které je také pod vlivem horkého a zářícího ohně. Vládnoucí element lva vytváří v jeho srdci teplo, které je specifické pro znamení lev. Mysl lva je skutečně výjimečná, dokáže ní vyřešit i ty najťahšie životní problémy a otázky, které se mu naskytnou v životě či v práci.

Znamení lev překypuje iniciativou a nezalekne se žádných úkolů. Častokrát si vezme na ramena i úkoly, kterých se ostatní oklikou vyhýbají. Užívá si řešení komplikovaných úkolů. Levy uctívají sílu slunce a pod jeho vedením a vlivem hledají svou vnitřní entitu. Energie, která vyzařuje ze slunečních paprsků přímo k lvu ho posouvá do nových sfér.

Lvy hledají neustále sebezdokonalování a potřebují svou osobnost povýšit nad ostatní ve svém okolí. Jsou velmi přímočarý a požádají kohokoli o cokoliv a to bez ostychu. Do popředí však častokrát staví hlavně své touhy a potřeby a proto se může stát, že potřeby ostatních lidí postaví do pozadí. Ženou se za osobním uznáním a ziskem.

Charakteristika Znamení lev dále říka, že tohle sluneční znamení neustále touží po získání vysokého osobního statusu. Chce někde patřit a chce aby jeho jméno bylo známo, nejlépe po celém světě. Rád se obklopí lidmi, kteří mu pomáhají v cestě za jeho osobním úspěchem. Je to dobrosrdečné znamení, které má sklony k důvěřivosti. Právě proto se může častokrát stávat cílem vypočítavých lidí, kteří se chtějí svézt na jeho úspěších.

Znamení lev je skutečně věrné, velkorysé a silně uctívá hodnoty přátelství. Chce pomáhat ostatním a rád poskytne svou radu v případě pokud to jeho přítel potřebuje. Je to silné a spolehlivé znamení, které rádo pořádá různé večírky a bývá skvělým hostitelem. Přátelství je pro toto znamení nesmírně důležité a lvi bývají jen málokdy samému. Spoléhají na to, že přátelé jim pomohou když bude mít jakýkoliv problém.

Jelikož jsou skvělí hostitelé o získávání nových přátel nemají nouzi. Nevyhovuje jim však každý a častokrát si dlouho vybírají dokud někomu skutečně dovolí vstoupit do jejich života, charakteristika přidává. Jejich energickou povahu stíhají následovat pouze ti skuteční přátelé, kterých si znamení lev poctivě vybírá.

Lvy se chtějí podílet na úspěchu. A to i tehdy když nepatří přímo jim. Častokrát víte znamení lev najít v popředí velkých projektů, které jsou známé po celém světě. Někdy ani není evidentní, že to není právě on, kdo celý tento projekt vymyslel. Lev se rád poveze na úspěchu druhých a k získání vysněného místa může častokrát použít i nečestné praktiky. Získávání vytouženého místa je pro něj častokrát větší prioritou než udržování si přátelství. Tato touha po jisté moci, či spíše po společenském postavení odpoutá lva od skutečných hodnot.

V pozdějším věku se lev zapálený pro obdiv a kariérní růst dostává do rozcestí, kdy je ochoten zanechat všechno a věnovat se svému duchovnu. Charakteristika znamení Lev upozorňuje, že dané sluneční znamení snadno pracovně vyhoří a to právě tehdy, když byl ochoten za svou cestou k úspěchu obětovat přátelství nebo dobré vztahy. On je ten, kterého to bude během jeho profesní dráhy užírat úplně nejvíc.

Rád použije nečestné praktiky, ale neví se přes pocit viny přenést ani s postupem času. Svůj postup tak ospravedllnia chybami těch, jejichž odsunuly na jinou kolej. A to i v případě, že vědí, že zmíněné chyby jsou pouze jejich výmyslem a omluvou za jejich jednání.

Častokrát se stává, že jen přímé omluvu osobě, jejíž ublížili jejich vymaní z kolotoče sebeobviňování a zhoršené psychiky. Charakteristika dále říka, že znamení lev by proto na cestě za vytouženým postavením mělo jednat čestně, aby tak předešlo déletrvající psychické nepohodě, která by je postihla.

Lvy ve svém životě dbají na jemné a upravené vystupování. Ze začátku je toto znamení nejisté, ale postupem času a získáváním zkušenosti se stává autoritativním a vystupuje více sebejistě. Povzbuzuje je pochvala a obdiv. Charakteristika Lva říká, že je to zranitelné znamení, ale většinu problémů si způsobuje samo.

Lidé berou lva jako nekonfliktní typ, tedy pokud ho nesetkají na cestě za jeho kariérním růstem. Znamení lev je však poměrně jednoduše získat si na svou stranu. Milují lichotky, otevřenost a pořádek. Na cestě za jejich kariérním růstem zapomínají na péči o sebe a vybudování rodinného života. Proto se paradoxně stává, že toto znamení si nestihne založit rodinu.

Znamení je nesmírně rodinně založené a chce aby byl právě on tím nosným sloupem rodiny, přizvukuje kompletní charakteristika znamení Lev. Má tendenci chránit rodinu za každou cenu. Je hrdý na svou minulost, na svých předků a snaží se, aby jeho rodina měla dobré jméno mezi sousedy, rodinou, ale i mezi lidmi, který je téměř neznají. Svou rodinu žene k dokonalému chování vůči okolí a snaží se vyvolat jakýsi obraz rodinné idylky a dokonalosti. Na svůj původ je nesmírně hrdý a častokrát vám umí vyjmenovat odkud přesně pocházeli jeho předkové.

Charakteristika Lva v práci - vhodná kariéra

Energické znamení lev chce být vždy zaneprázdněné. V práci vyžaduje, aby byl plně vytížen. Vyhýbá se pracovnímu prostředí, kde by se nudil. Lev chce ukázat svou ambiciózní stránku a v práci chce pokračovat. Znamení lev je kreativní znamení, které se věnuje své práci s co největší přesností. Upřednostňuje v práci kvalitu nad kvantitou.

Chce se dostat do pozice, kde bude svým vlastním šéfem. Potřebuje práci, která mu umožní vyjádřit se, projevit své umělecké sklony a kreativitu. Chce do práce vnést své vlastní nápady, přesvědčení a představy. Pro znamení lev je vhodné místo v politice, manažerce pozice, vedení ekonomických oddělení a všechny oblasti, kde lev ukáže své manažerce schoponosti, věští charakteristika znamení Lev.

Lev se cítí nejlépe tehdy pokud někomu skutečně pomůže. Proto je vhodným adeptem na povolalnia jako lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník či právník. Nemá velký vztah k technickým dovednostem a proto by se měl držet dál od prací, které vyžadují technické dovednosti. Lev nebývá právě nejkreativnější programátor či informatik.

K penězům se staví dost nezodpovědně, varuje jejich Charakteristika. Znamení lev si je vědomo toho, že umí peníze jednoduše získat. Nikdy mu nestačí to, co vydělá a žene se za větším množstovom peněz. Častokrát tak nehledí na své zdraví, či jiné potřeby, žene se prostě za finanční nezávislostí. Je velkorysí a po finanční stránce je ochoten pomoci komukoliv, kdo to potřebuje. Takto je štědrý ik svým blízkým, přátelům či partnerovi.


Charakteristika Znamení Lev - Muž Lev

Muž lev hledá ve svém vztahu skutečnou důvěru. Intimní život se pro něj začíná až v momentě, kdy cítí skutečnou oddanost vůči ženě, která se o něj snaží, zda vůči ženě o kterou se snaží muž lev. Potřebuje cítit hluboké city k ženě a přirozenost ve vztahu. Charakteristika znamení Lev, ktorá je detailná říká, že tohle sluneční znamení zvěrokruhu je skutečné štědrý partner.

Muž lev vás obdaruje jakýmkoli darem po kterém toužíte. Nezáleží, v jaké hodnotě jste si dar vybrali. Muž lev udělá cokoliv pro to, abyste měli všechny věci po kterých toužíte. A to i kdyby měl na vás utratit celý majetek. Pokud hledáte štědrého partnera, který nebude počítat každý cent, právě muž lev je pro vás vhodným partnerem.

Muž lev vyžaduje od své partnerky, zda od ženy, která m o něj zájem aby mu dokázala že právě on je pro ni tím nejvýjimečnější stvořením, přizvukuje Lví charakteristika. Muž lev očekávat že bude dostávat statisíců komplimentů a že mu bude žena vždy oporou a přítelem. Chce být králem jejich společného království, které bude se svou partnerkou s úsilím a radostí budovat.

Láska a Vztah s Mužem Levem

Muž lev je romantický a vášnivý partner. Nevybírá si ženu, která mu vzhledem nelichotí. Má rád přirozeně působící ženy. Nemá rád výrazný makeup, či výrazné extravagantní chování ženy. Miluje, když mě žena bohatý slovník a chová se slušně a ve společnosti je mu okrasou, což není problém, protože charakteristika znamení Lev předpovídá, že muž Lev má záujem hlavne o takové holky. Potřebuje, aby byla jeho partnerka pastvou pro jeho oči. Musí to být výjimečná žena, která ho okouzlí nejen svou krásou ale i vnitřními hodnotami.

Hledá si partnerku na celý život. Jelikož sám muž lev se více zabývá prací do svého života potřebuje ženu, která se postará o rodinný krb. Vyhledává partnerku, která ráda navaří, která se postará o děti a hlavně o domácnost. Muž lev chce mít doma uklizeno a chce aby bylo vše na svém místě. Pokud se naučíte, jak zacházet s tímto mužem, už nikdy vás neopustí.

Oheň v životě lva není jen znak jeho zápalu pro práci. Muž lev vám ukáže svůj vládnoucí element iv milostném životě. Toto znamení v mužském provedení je zábavným a věrným milencem. Bude vás obdivovat a milovat. Dopřeje vám dlouhou a vášnivou předehru.

Je to iniciativní muž, dodáva charakteristika znamení Lev, který má potřebu předvádět se. Co je jeho velkým plus, protože vám bude chtít iv sexu ukázat jen to nejlepší z něj. Chce mít vedoucí pozici nejen v práci ale iv posteli. Někdy to může být pro partnerku únavné, ale pokud se toužíte oddat do rukou muže, který ví jak vás potěšit a uspokojit, se lvem zažijete skutečně horké i romantické chvíle.

Muž lev potřebuje partnera, který mu umož svobodné vyjadřování iv sexuálním životě. Milenecký život, který vám nabídne muž lev je skutečné dobrodružství a ztělesnění horké energie.


Charakteristika Znamení Lev - Žena Lev

Žena lev má teplo v srdci, přizvukuje detailní charakteristika znamení Lev. Má silnou touhu být milována. Celý její život se točí kolem práce a kolem neuhasínající touze představovat pro někoho tu nejmilovanější osobu. Žena lev touží aby ji někdo obdivoval a přinesl jí k nohám i modré z nebe. Touží po muži, který bude zevnějškem připomínat sloup o který se může opřít.

Žena lev touží po vysokém a mocném muži. Častokrát se zajímá o muže, který mají vyšší společenské postavení. Za svou láskou jde je ochotna čekat i několik let, než se jí naskytne příležitost navázat s takovým mužem vztah. Je to vytrvalá žena ochotna jít za svým cílem a počkat si na muže, pokud je o něm přesvědčena, že je pro ni ten pravý.

Žena lev touží být milována a potřebuje aby ji její partner ve všem podporoval. Lichotky jsou pro ni jako živná sůl, která ji pohání životem vpřed. Touží být obdivována a vystavována na piedestal. Žena lev chce být respektována, říká Charakteristika znamení Lev. Touží však po luxusním životním stylu a je ochotna vzdát se touhy po lásce aby naplnila své materiální představy. Pokud jde o peníze může se stát, že se vydá za muže jen kvůli luxusu a majetku. V srdci však zhasne její pověstný plamen.

Žena lev by proto měla svou pozornost zaměřit na skutečné hodnoty a navázat partnerský vztah srdcem, ne rozumem. Žena lev má tendenci přehlížet partnerské poměry muže o Koreji má zájem. Tak se často stává, že upadne do vztahu se ženatým mužem, který je ale v dobrém materiálním a sociálním postavení. Žena lev by však měla zaměřit na budování romantického království kde centrem jejího života bude muž, který jí poskytne hodnoty, které nesouvisí s materiálním světem, vyzdvihuje charakteristika znamení Lev.

Nejspokojenější bude žena znamení lev, pokud spojí svou touhu po lásce s partnerem, který je dobře z dobré rodiny a finance pro něj nepredstvujú problém. V takovém vztahu bude žena lev skutečně trvale šťastná. Od partnera však vyžaduje skutečnou štědrost a to, aby nehleděl na to jak rozmarně míjí jeho peníze.

Lvice jednoduše řečeno vyžaduje královské zacházení, charakteristika přizvukuje. Vyzvihujte její kvality. Vezměte ji do drahé restaurace, do divadla, na balet. Darujte její luxusní dárek a bude vám skvělou partnerkou do života.

Láska a Vztah s Ženou Levem

Žena lev bývá zpočátku sexuálne uzavřena. Tento květ potřebuje péči předtím než vám ukáže svou pravou tvář. Intimita je pro ni úzce spojena s láskou a celým životem. Ve svém životě potřebuje emoční spojení. Teprve potom bude sexuální život s ženou lvicí skutečným zážitkem, popisuje Charakteristika Lva.

Pokud se dostanete do jejího emočního jádra, tak vám žena lev ukáže skutečné sexuální dobrodružství. Mezi sexem a láskou u ní neexistuje rozdíl a tak jak silně miluje, takové vám poskytne i sexuální zážitky. Buďte však trpělivý, na sex ve kterém dominuje žena lev se vyplatí počkat.


CHARAKTERISTIKA ZNAMENÍ Lev - ZDRAVÍ

Lev má silnou tělesnou schránku. No i v tomto znamení se objevují problémy s páteří. Pokud je znamení lev méně obezřetné může se dostat do vážného chřipkového stavu, kdy může být toto onemocnění velmi nebezpečné. Lev by proto neměl podceňovat návštěvu specialisty při jakémkoliv onemocnění, které doprovází zvýšená tělesná teplota.

Pro lva je nezbytné naučit se dechová cvičení, které mu pomohou překonat napětí v pracovní oblasti. Vhodná je také pro toto znamení jóga či pilates. Znamení lev je náchylné k onemocněním srdce. Mají také blízko ke kožním onemocněním, které zapříčiňuje stres. Ženy ve znamení lva trpí častokrát akné či ekzémem.

Lev někdy upadá do depresivních stavů z obavy o svou budoucnost. V tomto důsledku je náchylný k přejídání a přibývání na váze. Měl by se tedy stravovat střídmě a vyváženě, doporučuje Charakteristika Lva v zdraví. Pro znamení lev jsou vhodné kokosové ořechy, citróny, fíky, různá semena. Maso by měli ze svého jídelníčku vyloučit co nejvíce. Je pro ně nevhodné sladit si nápoje a med by měl být pro lidi znamení lva úplným tabu. Velmi vhodné jsou pro ně borůvky, losos a vlašské ořechy.


CHARAKTERISTIKA ZNAMENÍ Lev - LÁSKA, vztahy, kompatibilita, porozumění ...

Dopřejte lvu plnou důvěru. Znamení lev si zakládá na fyzické i psychické blízkosti. Pokud si toužíte získat muže lva zaujměte jeho pozornost svým charakterem. Muž lev miluje krásné ženy, které mají upravený zevnějšek. Miluje přirozenost a ženy, které oplývají šarmantním vtipem. Pokud toužíte získat ženu ve znamení lva nešetřete lichotkami.

Toto znamení miluje pochvalu a obdiv, charakteristika znamení Lev přizvukuje. Pokud vystavíte právě znamení lev na piedestal a poskytnete mu pocit, že on je ten nej, nebude se vás už chtít pustit.

Ženu ve znamení lva okouzlíte i tím, že nebudete troškařit v oblasti financí. Darujte jí něco krásné, co bude odrážet její výjimečnost.

Muž lev zas ocení když budete jeho přítelem a společníkem. Miluje prechádzaky a mluvení o všem na světě, připomína Lví Charakteristika. Aby se s vámi lev cítil bezpečně potřebuje, abyste nešetřili chválou vůči jeho osobě. Do života vám vnese vášeň a romantiku. Lev má kolem mnoho obdivovatelů a proto je načase ukázat, že právě vy jste ta, zda ten pravý bod jeho pozornosti.

Pro podrobnou charakteristiku kompatibility v lásce jednotlivých znamení zvěrokruhu vyskoušejte Horoskop Lásky podle astrologie, pro všechny sluneční znamení.

Kompatiblita v Lásce se znamením Lev dle jeho rysů

Nejvhodnějším partnerem z pohledu kompatibility a charakteristiky znamení Lev je pro Lva právě znamení Váhy. Blíženci budou pro Lva muže i pro ženu v tomto znamení vynikajícím partnerem, přítelem a společníkem v práci. Lev si rozumí také se znamením Vodnář, které představuje skvělý protiklad k lvu a tedy vzájemné doplňování. Hodí se k sobě skvěle jako přátelé. Nejlepší Lvu porozumí vzdušné znamení Váhy a Blíženci. S Rakem a Pannou vytvoří znamení Lev trvalé a hodnotné přátelství.

Na druhé straně, charakteristika znamení Lev popisuje i to nejhorší spojení pro znamení Lev z pohledu jejich vzájemného porozumění. Nejhorším partnerem pro Lva bude znamení Beran, a znamení Střelec. Tato znamení nemají mnoho společného a charakteristika znamení Lev popisuje tato spojení jako předurčené na problémy a hádky. Býk také nebude pro Lva tím nejvhodnějším partnerem. Více o kompatibilitě lva v lásce naleznete v části Kompatibilita Lásky pro všechna znamení zverorkuhu. Nejen charakteristika znamení Lev vám řekne hodně o vašem životě.


Znamení Zvěrokruhu Lev - Populárni Celebrity

Různé úspěšné a významné osobnosti se narodili právě v tomto výjimečném znamení. Znamení lev patří k romantickým znamením zvěrokruhu s touhou pro luxus, finanční zabezpečení a se silnou osobnostní schránkou. Proto není divu, že mezi se mezi lvy najde takové množství významných osobností, které sdílí charakteristika znamení Lev.

Slavní muži který nosí či nosili znamení lev jsou například Daniel Radcliffe narozený 23.07., Arnold Schwarzenegger, Ben Affleck, Joe Jonas, Shawn Mendes, Matthew Perry, Mick Jagger, Paul Anka, Joe z přátel, herec Matt LeBlanc či Patrick Swayze narozený 18.08. . Mezi významné ženy, které jsou narozené ve znamení lva patří Madona, Jeniffer Lopez, Demi Lovato, Charlize Theron, Whitney Huston, Mila Kunis, Halle Berry, Sandra Bullock narozená 26.07.

Charakteristika znamení Lev také opisuje Phoebe z populárniho seriálu Přátelé, ktoré je take lvice - Lisa Kudrow. Dua Lipa narozená 22.08., zda zpěvačka Christina Perri. I tito slavní lidé podtrhují výjimečnost a sílu osobnosti, kterou je požehnané znamení lev.

HOROSKOP Lva

Charakteristika znamení Lev nám napoví mnoho o osobnosti, charakteru, nebo o živote Lva a Lvice. Přečtěte si denní horoskop, Horoskop Týdenní pro znamení Lev či celomesačný horoskop pro znamení Lev, které najdete nahoře nad tímto článkem. Staňte se také fanouškem naší Facebookové Stránky a přečtěte si každý den novinky ze světa Horoskopu, Tarotu a věštění. Objevte také tajemství, které vám letos nadělí roční horoskop a připravte se na vše, co vás letos čeká.

#ZnameníZvěrokruhuLev #CharakteristikaLev #MužLev #ŽenaLev #ZnameníLev


Charakteristika Všech Znamení Zvěrokruhu


Pokud se vám líbí náš obsah, sdílejte jej na FACEBOOKU.

Přihlaste se k odběru našich kanálů na Facebooku a YouTube. Sledujte novinky ze světa horoskopů, tarotu a věštění.Kontaktujte nás: e-mailem na adrese horoskop.vestenie@gmail.com

♥ Přejeme vám velkou lásku a spokojenost, váš Horoskop & Tarot ♥


♥ Horoskop, Věštění, Tarot ♥