Ohnivá Znamení Zvěrokruhu

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Živel Oheň - Beran, Lev, Střelec

Ohnivé znamení Zvěrokruhu

V astrologii se oheň považuje za první živel, element, který má zásadní význam pro výklad a tvorbu Horoskopů, ale i pro pochopení celé astrologie. Oheň, jako prvek, který je považován, za nejvášnivější prvek ze všech 4 elementů – oheň, země, vzduch i voda. Symbolem pro tento element je trojúhelník směřující vzhůru. Oheň je element, který se pojí se životem tří znamení zvěrokruhu - znamením Beran, Lev, Střelec. Znamení zvěrokruhu s elementem oheň jsou představiteli tvůrčí i vášnivé energie. Prvním ohnivým znamením, které otevírá sezónu jara je znamení zvěrokruhu Beran. Ke druhému znamení v pořadí, kterému vládne oheň patří Lev, nacházející se v polovině letní sezóny. Ohnivé znamení v pořadí uzavírá znamení zvěrokruhu Střelec, který vládne konci ročního období Podzimu a patří k posledním znamením elementu Oheň.

Oheň v astrologii představuje tvůrčí sílu. Ohnivá energie pomáhá každému znamení zvěrokruhu v tvořivosti a je to zápalná energie, která nás inspiruje k tomu, abychom ráno vykročili do čerstvého dne. Znamením zvěrokruhu propůjčuje dostatek energie a je velmi důležité udržovat oheň v životě každého jedince v rovnováze. Nejen ohnivé znamení jsou ovlivněny tímto prvkem. Oheň může být v nerovnováze iu jiných znamení, jejichž důležité planety či ascendent jsou umístěny právě ve třech znameních ovládaných elementem Oheň. Tento element je živnou půdou pro každé znamení, a v tomto článku si vysvětlíme pocity u toho jedince, kterému oheň chybí iu toho, který pociťuje přebytek v životě. Na každé ze tří znamení však oheň působí odlišně.

Znamení Zvěrokruhu:

Nadbytek i nedostatek ohně v osobním Horoskopu se tedy může projevit u každého z dvanácti astrologických slunečních znamení zvěrokruhu. Znamení zvěrokruhu, kterému v životě chybí oheň nebo u kterého spatřovat ohně nadbytek je nevyvážené, neschopné racionálního přemýšlení. Tento nepoměr ohně může způsobovat několik problémů v emočním světě znamení, v kariéře i v osobních rozhodnutích a náladach. Ohně můžete mít nedostatek i nadbytek v každé životní etapě – po celý život, nebo pouze v určitých obdobích vašeho života. Pokud se nenaučíte pracovat s jeho silou a energií je pravděpodobné, že vám nerovnováha daného elementu v životě způsobí řadu problémů. V této části astrologie znamení zvěrokruhu Sibyla vysvětlí i způsoby, jak udržovat mocný element oheň pod kontrolou znamení zvěrokruhu, jak s ním pracovat a jak zjistit, zda je náš oheň v rušivé nerovnováze.

V první řadě je vhodné poznat pocity a také problémy, které znamením zvěrokruhu způsobuje přebytek Ohně v osobním Horoskopu či astrologickém Grafu. Sibyla při vytváření osobního Horoskopu zaměřuje svou pozornost v první řadě na vaše elementy, jejich uspořádání a dívá se i na to, zda jsou vaše elementy v nerovnováze. Ve druhém kroku je připravena poskytnout vám rady v tom, jak váš element nejvhodněji vyvážit. Nyní se však věnujeme otázce toho, jak bez vytvoření osobního Horoskopu zjistíte, zda máte ohně v životě mnoho nebo málo.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Vliv na Znamení Zvěrokruhu je-li Ohně přebytek

Jak se dvanáct znamení zvěrokruhu cítí pokud je ohně v životě majitele znamení zvěrokruhu nadbytek. Co dělat, abychom dostali oheň v našich životech pod kontrolu a jaká cvičení jsou vhodná pro majitele Horoskopu, který mluví o přebytku daného elementu?

Energie ohně, která působí na znamení zvěrokruhu je vášnivá, energická, vzrušující, odhodlaná. Když mluvíme o nerovnováze ohně je jasné, že několik prvků v našem životě, které souvisí s uvedenými vlastnostmi ohně budou narušeny. Tento prvek se také pojí s psychickou energií jednotlivce, s netrpělivostí i rázným jednáním jednotlivců. Obecně jsou ohnivé znamení zvěrokruhu v kompatibilitě se vzdušnými znameními (Blíženci, Váhy a Vodnář) a vzájemně se doplňují, za ideálních okolností. Lidé, kteří mají v astrologickém osobním grafu mnoho ohně se mohou cítit příliš aktivní. Vyčerpává váš rychlé tempo každodenního dne a činí vám problém přizpůsobit se rychlosti života, který je od vás požadován.

Pokud je u znamení zvěrokruhu ohně přebytek je jasné, že životní tempo vám připadá ukvapené, že nestíháte zpracovávat změny v životě a novinky, které vám koloběh života vmítl do vašich všedních dnů. Prvním znakem toho, že ve vlastním životě je ohně nadměrné množství je tedy celkové zpomalené tempo – nedostatečné splynutí s životním pokrokem, s energií, která vás spěchá dopředu, a vy chcete uniknout od rychlosti, kterou se váš život ubírá. Chcete zpomalit, chcete, aby byly změny ve vašem životě postupné, nebo žádné. Život má však jistou posloupnost a nadbytek elementu oheň v životě každého ze znamení zvěrokruhu může způsobovat neochotu podílet se dále na tomto, pro vás rychlém životním tempu. Potřebujete odpočinek, zpomalení, někdy možná až únik od reality – tehdy je v tomhle životě nadbytek vášnivého ohnivého živlu.

Velké množství ohně v grafu znamení zvěrokruhu však způsobuje mnoho chaosu. Dalším znakem přebytku uvedeného živlu je časté prohlížení zjevného problému v životě. Ignorujete problémy, které se v životě hromadí? Nejste schopni zpracovat problémy a najít vhodná řešení jednoduše a pohotově? Možná za to může právě aktuální disharmonie ohně, o kterém jistě mluví i osobní Horoskop. Sibyla jenoznačně mluví o tom, že pokud je ohně v astrologickém grafu hodně přicházíme s řešením problémů pozdě - teprve tehdy, kdy tyto problémy již zasáhly náš život, a způsobují nejen aktuální, ale i budoucí problémy. Neschopnost řešení problémů tehdy, je-li je řešit nutné, je také jedním ze znaků nadbytečného elementu v astrologickém grafu. Pokud jste znamení zvěrokruhu potýkající se s tím, že vám ostatní naznačují, že dlouhodobě zanedbáváte jistý, zjevný problém ve vašem životě, a nejste schopni najít na tento problém řešení, jste člověk, který nyní musí začít pracovat s ohnivým elementem a snažit se ho dostat do potřebné rovnováhy, říká věštkyně Sibyla.

Převahu ohně pociťujete i tehdy, jste-li příliš aktivní v něčem, co vám nezpůsobuje uspokojení ani radost. Pokud děláte věci jen proto, že je to vyžadováno, pokud vás vaše každodenní práce nadměrně vyčerpává. Dalšími znaky přebytku živlu oheň u znamení zvěrokruhu je velký neklid, nervozita, nárazové znepokojení nad svým životem. Tento termín se vyznačuje také jako „syndrom vyhoření“ za který častokrát může právě přebytek živlu oheň v grafu znamení zvěrokruhu.


Jak cítí Znamení zvěrokruhu Nedostatek Ohně v Horoskopu?

Osobní Horoskop od Sibyly mluví častokrát nejen o nadměrné síle ohně tehdy, když je ho přebytek, ale popisuje i to, jak se znamení zvěrokruhu cítit tehdy, pokud oheň v grafu chybí. Chcete-li poznat, jestli je ohně hodně nebo málo, je také nutné znát rozložení ostatních elementů v horoskopu, v osobním astrologickém grafu. K příkladu, pokud váš osobní Horoskop vykazuje 3 planety ve vzdušném znamení, 5 planety v Ohnivém znamení a 2 v zemském znamení je jasné, že máte v životě nedostatek vody, a přebytek živlu oheň. Právě se znalostí tohoto rozložení planet a těmito informacemi máte možnost přesně zjistit, jak vyrovnat váš element. Máte-li zájem o osobní graf kontaktujte Sibylu, která vám za poplatek vypracuje osobní Horoskop a uvede vaše rozložení planet v době narození. Samozřejmě to, který živel je v nerovnováze se dozvídáte také prostřednictvím pocitů, kterými víte určit i nedostatek živla oheň u znamení zvěrokruhu. Jak se tedy jeho deficit nejčastěji projeví v životě dvanácti znamení zvěrokruhu?

3 znamení zvěrokruhu - Lev, Beran i Střelec jsou znameními, která jsou narozena s ohnivým živlem. Nejen tato znamení však mohou cítit nedostatek uvedeného elementu v každodenním životě. Prvním způsobem jak se deficit Ohně projevuje, je zpomalené, nebo aktuálně zkažené trávení. Ano, element zasáhne nejen psychiku znamení zvěrokruhu. Může způsobit i zdravotní komplikace u těch znamení, která nedokážou element udržovat v potřebné harmonii. Povzbuzení ohně v takových případech je tedy nezbytné. Je možné, že právě kvůli nerovnováze elementů u znamení zvěrokruhu nastává několik komplikací s vaším zdravím a měli byste věnovat dostatečnou pozornost tomu, abyste vyvážili vaši životní energii, která se projevuje i na vašem psychickém i fyzickém zdraví.

Cítíte ve svém životě nedostatek motivace pro činnosti, které vám jindy nezpůsobovaly problémy? Možná za to může právě akutní nedostatek živlu oheň a může také za další negativní pocity a energie, které vás zasáhly. Abyste našli opět motivaci pro každodenní činnosti, musíte najít harmonii pro váš vládnoucí element nebo pro ten živel, který vám podle osobního Horoskopu chybí. Chybějící oheň naznačí i pocit, že neumíte dostatečně vyjádřit vaše emoce a pocity vůči ostatním. Zaseknete se ve středu rozhovoru, a nevíte jak rozhovor dokončit? Chtěli byste ostatním do oči říct upřímnou pravdu, ale něco vás blokuje? Můžete předpokládat, že vás blokuje nedostatek ohně, protože se cítíte nesvobodně ve vyjádření názorů, které skličují vaši duši a mysl. Tento důkaz o tom, že ohně je nedostatek byste neměli ignorovat. Musíte se proto vzdělávat v tom, jak vyrovnat živel, který je zodpovědný nejen za inspiraci a vášeň, jak se zdá na první pohled, ale podílí se také na vašem vlastním vyjádření a na pocitech vůči vašemu okolí.

Lidé, kteří mají svůj oheň, i ostatní elementy pod kontrolou působí na venek velmi vyrovnaně. A nejen na venku. Uvnitř cítí rovnováhu, dokážou se na věci v okolí dívat s nadhledem. Netrápí je přesudky, ani nenávist vůči jiným lidem. Přesně takové harmonie je nutné dosáhnout ve vlastním bytí, abychom se cítili na tomto světě smysluplně, abychom našli smysl pro to kým jsme, a pro to, jak a co děláme. Abychom byli šťastní s jinými, musíme být nejprve šťastný se sebou samým. To je nedílný fakt, který se pojí is funkčností života znamení zvěrokruhu, a také vládnoucích elementů. Chcete-li žít vzrušující život, plný pochopení, potřebujete-li do svého života více vzrušení a energie, je nejvyšší čas správně zpracovat ohnivý živel, a také dokonale znát vlastní astrologický graf, který vám vypráví více o vás samém. I charakteristika vašeho znamení zvěrokruhu popisuje základní princip vašeho života, vašich rozhodnutí, i celkového fungování nitra in vnějšku.

Osvobození se od negativních vibrací nedostatku živlu ohně u každého ze znamení zvěrokruhu, pomáhá jednotlivcům náct správnou cestu životem, správnou psychickou rovnováhu. Harmonie elementů však znamená mnohem více. Může napomoci v překonání nemocí, pomáhá při léčení. Vaši duši udržuje vitální, a zesiluje se i vaše intuice, která je pro každé z dvanácti znamení zvěrokruhu mimořádně důležitá. Vaše názory a slova dokážete vyjádřit tak jako ostatní – bez váhání, bez problémů s vyjadřováním, aniž byste měli obavy… Stačí harmonizovat element, kterého máte nedostatek, v tomto případě živel Oheň – první, jeden z nejsilnějších elementů, který znamená energii , vášhivou a odhodlanou povahu, sebevědomí a inspiraci pro činnosti i celkový život znamení zvěrokruhu, dodává Sibyla.


Sibyla radí znamením zvěrokruhu - Jak vyrovnat živel Oheň?

Vynikající zprávou pro každého, kdo se ve vyšších řádcích našel je, že element oheň dokážete dostat jednoduše pod kontrolu. Ať už cítíte přetrvávající následky síly ohně v nerovnováze, nebo jeho nárazovou energii, můžete tento živel pohodlně ovládat, naučíte-li se základní cviky a techniky na zvládnutí ohně u každého z dvanácti znamení zvěrokruhu, které se cítí nevyrovnaně. Nutností je i poznání vlastní charakteristiky znamení a seznámení se s živlem, který je pro naše znamení zvěrokruhu osudným. V jakém živlu jste se narodili vy? To jednoduše zjistíte v následujícím přehledu znamení zvěrokruhu:

Z uvedeného vyplývá, že k ohnivým znamením zvěrokruhu patří 3 znamení astrologie - Beran, Lev a Střelec. Všechna tato tři znamení zvěrokruhu jsou přirozeně řazena k ohnivým, ale přebytek či nadbytek této energie mohou cítit i jiná znamení, záleží na uspořádání planet v době vašeho narození i na vašem ascendentu. Přebytek ohně může pociťovat například i vzdušné znamení Blíženci – pokud se více planet nachází v době jeho narození v ohnivých znameních, nebo je astrologický graf pro Blížence na aktuální den nebo měsíc náznakem přebytku ohně. Z toho plyne, že každé znamení zvěrokruhu by se mělo učit tomu, jak se cítí, když je jistého elementu přebytek i nedostatek, a jak s touto informací vhodně pracovat…

Prvním zajímavým způsobem k vyrovnání ohně u znamení zvěrokruhu je obklopení se lidmi, kteří mají dostatek vzduchu v astrologickém grafu. Je však obtížné zjistit přesný osobní Horoskop či astrologický graf člověka, se kterým sdílíme například společné pracoviště, či takového, který nám není nejbližším přítelem. Každopádně, je vhodné znát astrologický graf lidí, se kterými jsme ve společné domácnosti, abychom uměli určit energie, které naši domácnost zasahují. Chci přece znát energii, která proudí životem i domácností znamení zvěrokruhu. Živel Oheň ve všeobecnosti prezentuje dominanci, vůdcovské schopnosti i kvality znamení zvěrokruhu, temperament… Způsobuje však i výbušnost a přílišnou dominanci, ať už ve vztahu, nebo na pracovišti. Získejte pozitivní vlastnosti ohně – jakým jsou životní jiskra, schopnost poradit si s běžnými problémy. Buďte opět optimistou, který probere iniciativu v každém životním směru – takto totiž funguje neutuchající energie ohně, která vládne znamením Lev, Střelec, i prvnímu znamení zvěrokruhu v pořadí – Beran.

Existuje několik zajímavých technik k tomu, aby jsme živel Oheň zkrotili, dostali ho pod požadovanou kontrolu. V tom případě do našeho domova opět vkočí žádaná motivace a zapálení pro činnosti, které nás jinak demotivují. Oheň je motivace i inspirace, která nás vezme za ruku a provede znamení zvěrokruhu tou správnou životní cestou. Následující doporučení pro stabilizaci ohně neznamenají pouze zastabilizování živlu, ale přinášejí i zdraví, vitalitu a energii pro fyzické zdraví každého znamení zvěrokruhu. Ruku v ruce tak pracujete nejen na zlepšení vaší vitality, energie, sebevědomí či vaší motivace. Jako bonus se zlepší i zdraví a také to, jak se díváme na svět. Pocítíme opět dětskou radost ze života, který by měl způsobovat radost a nadšení. Sotožnění se s vládnoucím živlem je krok, ze kterého budou znamení zvěrokruhu jistě profitovat.


Energie Ohně může být pod kontrolou Znamení Zvěrokruhu

K uspořádání energie v životě se potřebujete zaměřit na jistá cvičení i aktivity, které podporují rovnováhu ohně pro znamení zvěrokruhu. V první řadě pomáhá intenzivní cvičení, které okamžitě působí na vaši energii vyrovnáním vašeho přebytečného i nedostatečného elementu, který pociťujete. Je vhodný sport v přírodě, který vás propojuje se životonou zemskou energií. Vhodným způsobem je také tanec, který má také silný a okamžitý účinek na stabilizování rozvrácené energie.

Chcete-li dosáhnout života bez výrazných výkyvů energie, za kterou může právě nerovnováha ohně je vhodné trávit více času na teple, a využívat sílu slunce k ohřátí vašeho těla. Slunce je nápomocné při nerovnováze ohně jako živlu, u každého ze znamení zvěrokruhu. Slunce je energií pomáhající každému člověku, jehož osobní Horoskop vykazuje nerovnováhu živlu oheň.

Živel oheň je hlavně o akci v životě, protože tento element představuje pokrok, vlastní aktivitu, ne spaní na vavřínech. Proto je vhodné dělat kroky k naplnění vlastních snů a toho, čeho byste chtěli v životě dosáhnout. Uvažujte o životě jako o daru, ne jako o trestu, a užívejte si každý krok směrem k vašemu lepšímu já, radí Sibyla k umírnění energie Ohně. V každém rozhodnutí člověka je jistá síla, energie, která ovlivňuje nejen vaši přítomnost, ale i budoucnost.

Běžte, cvičte jógu, zapalte si svíčky, jděte opékat, či grilujte. Všechny tyto činnosti vyrovnávají živel oheň. Smějte se víc, běhejte po louce, inspirujte ostatní. Váš šatník i vaše domácnost by měla být v době potřeby stabilizování elementu oheň, zahalená do červených, oranžových, zelených a žlutých barev - do teplých barev, které jsou blízké živlu oheň, dodává pro znamení zvěrokruhu věštkyně Sibyla.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.