Vodná Znamení Zvěrokruhu

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Živel Voda - Rak, Štír, Ryby

Vodná znamení Zvěrokruhu

Společnými vlastnostmi pro znamení zvěrokruhu, kterým vládne živel Voda je citlivost, vnímavost i intuice. Tato sluneční znamení jsou zaměřena na pocity i potřeby ostatních. Zajímá je blaho blízkých víc, než to vlastní. Voda ve znameních zvěrokruhu vytváří tajemno, mystiku. Povaha těchto znamení je emocionální a nechybí vám také temperamentnost. Je vhodné dávat si pozor na přecitlivělost, která může vodním znamením zvěrokruhu způsobovat problémy jak v rodinném životě a v lásce, ale iv práci. Voda je živel, který je pohyblivý. Zvěrokruh popisuje tato znamení jako proměnlivá ve své náladě a proto je zřejmé, že ostatní znamení se mohou na ta vodní dívat jako na osoby s komplikovanou povahou, říká věštkyně Sibyla.

Voda definuje v astrologii to, jak se cítíme , jak se cítí znamení zvěrokruhu. Mluví o množství intuice v životě, a také určuje směr pohybu energie. Podle astrologického grafu a umístění planet v grafu můžeme zjistit, jestli máme vody hodně, nebo nedostatek. To neplatí pouze pro vodní znamení zvěrokruhu, ale i ostatní znamení, která mohou mít také v životě přebytek vody, je-li umístění vašeho ascendentu nebo mnoha planet právě ve vodním živlu. To, zda je v životě dostatek, přebytek vody však mohou znamení zvěrokruhu zjistit také prostřednictvím toho, jak se ve svém životě cítíte.

Znamení Zvěrokruhu:

Přebytek i nedostatek vody podle astrologie mluví o tom, jak se cítíme a může způsobit mnoho problémů v životech zvěrokruhu. Také může špatně nasměrovat každé znamení zvěrokruhu během důležitých rozhodnutí a proto je důležité udržovat vodní živel v rovnováze. Znamení zvěrokruhu, která se zajímají o astrologii jistě dokonale vnímají vlastní pocity. Pokud máte problémy zdravotního nebo psychického charakteru je možné, že za to může právě nedostatek nebo přebytek vody v životě. Komplexní Horoskop znamení zvěrokruhu a přehled toho, jak je voda zastoupena v životě je v kompetenci astroložky Sibyly, která vám dokáže vypracovat přesný Horoskop a rady o tom, jak vyrovnat element znamení zvěrokruhu. Ať už jde o přebytek vody, ohně, země nebo vzduchu v životě zvěrokruhu.

V následujících řádcích si však vysvětlíme, jak se cítíme, když máme v našem životě mnoho vody, nebo její nedostatek. Astrologie se zaměřuje na působení tohoto elementu na celý zvěrokruh, a také na osobní Horoskop zvěrokruhu. Udržování rovnováhy vládnoucího nebo převažujícího elementu podle astrologie je důležitým krokem k tomu, aby se znamení zvěrokruhu cítili energicky, zdravě… Abychom dokázali pracovat s pozitivními i negativními informacemi či změnami v životě.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Vliv na Znamení Zvěrokruhu je-li Vody přebytek

V těchto řádcích vám Sibyla vysvětlí, jaký pocit do života vodních znamení, i ostatních znamení, která mají přebytek v astrologickém grafu, způsobuje nadměrné množství živlu vody.

Prvním důležitým znakem toho, že Horoskop znamení zvěrokruhu vykazuje přebytek vody je pocit emocionálního vyčerpání. Někdy i když toho druhého milujeme, potřebujeme svůj prostor. Čas jen pro sebe. Na milované jsme tehdy nevrlí… Pokud Horoskop představuje nadbytek vody je zřejmé, že život s našimi milovanými nemůže být v harmonii, protože my samy cítíme, jak špatně reagujeme na potřeby i konverzaci s milovanými. Živel vody je pevně spojen s emocionálním životem zvěrokruhu. Jeho přebytek nám tak v prvním způsobuje problémy v lásce znamení zvěrokruhu. Vnímáme na sobě samém, jak nedokážeme zhodnotit pravé emoce ostatních vůči námi.

Nastává pocit, kdy nerozumíme potřebám tak, jak bychom měli, a náš život je celkově v nerovnováze s našimi emocemi. Nadměrné množství vodního živlu v Horoskopu a astrologickém grafu dokáže pocity znamení zvěrokruhu rozvrátit tak, že od mladého věku neporozumíme lásce a potřebám v pravém slova smyslu. Zaměňování lásky, sexu a povrchnosti ve vztahu způsobuje právě element vody, který se v astrologii a v Grafu jednotlivce nachází v nerovnováze. Cítíte se někdy emočně na dně? Jsou dny, nebo dokonce dlouhé období, kdy nechápete potřeby, pocity ostatních a znamení zvěrokruhu vás dokážou zmást? Stává se, že nevhodně reagujete na požadavky vašich blízkých a způsobuje vám péči o ostatní více vrásek, než potěšení? Astroložka Sibyla říká, že máte pravděpodobně nadbytek vody v Horoskopu znamení zvěrokruhu, v osobním Grafu astrologie.

Velké množství vody v životě se projevuje iv tom směru, že si přenášíme problémy z jiných na nás. Hlavně pokud se problémy týkají špatných a narušených vztahů, či jiných emočních potíží ostatních. Jsme velmi empatičtí – až chorobně, a to může způsobit ještě více trápení a bolesti. Znamení zvěrokruhu, jejichž Horoskop pojednává o zvýšeném množství vody v grafu se neumějí odosobnit od problémů blízkých lidí. Cítíte-li tento náznak, je načase činit opatření k tomu, abyste vyrovnali nerovnováhu živlu voda v domově znamení zvěrokruhu. Jinak je pravděpodobné, že táhy od jiných bude na vašich bedrech tak mnoho, že vám to ukrojí z energie a přinese vám to úpadek do vašeho vlastního života.

Pokud je nadměrný přebytek vody, osobní Horoskop je v nerovnováze. Způsobuje nejen vyčerpání znamení zvěrokruhu v emocích, a také zatížení negativní energií jiných… I když nejsme schopni činit objektivní a racionální rozhodnutí, i tento pocit či stav může být právě důsledkem astrologického přebytku živlu vody v našem znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh je tak zatížen i množstvím rozhodnutí, která neumíme správně učinit. Pokud je váš život momentálně na rozcestí - rozhodujete se, a nevíte kam se dále ubírat čtěte pozorně dál, neboť je velmi pravděpodobné, že potřebujete usměrnit energii vody v životě. Znamení zvěrokruhu tedy pociťují řadu negativních, ale velmi specifických obtíží v životě, pokud Horoskop či osobní astrologický graf vykazuje nadměrné energie živlu voda v životě zvěrokruhu.

Provokace převahy živlu vody v Horoskopu je tedy zřejmá a ovlivňuje celý evropský zvěrokruh. Existují však jednoduché způsoby, které živel vody uklidňují a dokážou ho dostat do rovnováhy. O těchto cívčeních, o kterých by mělo vědět každé znamení zvěrokruhu, si však povíme více v následujících řádcích. Ještě předtím se podíváme na to, jak se znamení zvěrokruhu cítí, je-li vody nedostatek…?


Jak cítí Znamení zvěrokruhu Nedostatek Vody v Horoskopu?

Osobní Horoskop, který vytváří věštkyně Sibyla se zaměřuje nejen na problémy, když v grafu spatřovat přebytek živlu voda. Je také známo, že pokud zvěrokruh, nebo některá znamení nemají ve vodním elementu umístěno žádné, nebo jen malé množství planet, je v našem životě nedostatek živlu voda, který musíme vhodně doplnit prostřednictvím tréninků a cvičení, které Sibyla popisuje dále. Jaké příznaky cítí znamení zvěrokruhu, je-li živlu vody v Horoskopu málo? Jak pracovat s jejím nedostatkem, a jak poznat kdy musíme s nedostatkem živlu pracovat?

3 znamení zvěrokruhu se narodila se živlem voda - Rak, Štír a také znamení zvěrokruhu Ryby. Tato sluneční znamení jsou jednoznačně vodními znameními, ale ostatní planety mohou být také umístěny iv jiných znameních, v jiných elementech. To, že vaše sluneční znamení se nachází v jistém elementu neznamená, že vody je dostatek, záleží i na umístění ostatních planet, ale přebytek i nedostatek vody můžete také detekovat vašim aktuálním životním pocitem, naladěním. Také, pokud se váš ascendent soustřeďuje v elementu voda, nebo máte ve vodních znameních umístěno více planet je ten správný čas učit se s vodou pracovat.

Ve zkratce, pokud znamením zvěrokruhu živel voda chybí budeme působit na okolí, na partnera, na naše blízké chladně. Nedostatek, i přebytek vody se nemusí u zvěrokruhu projevovat během celého života. Může se vyskytnout ve specifické době našeho života – kdy zanedbáváme praktická cvičení, nebo činnosti, které přirozeně pomáhají regulovat energii vody. Znamení zvěrokruhu s minimem vody působí chladně nebo drsně, také těžko důvěřují své intuici. Když věštkyně Sibyla vypracovává osobní Horoskop a vidí nedostatek vody v osobním grafu jsou jasná řada doporučení, která musíte znát, abyste se cítili lépe a abyste za každých okolnosti drželi kontrolu vody ve vašich vlastních rukou.

Pokud Horoskop prokáže nedostatek vody v grafu znamení zvěrokruhu nejsme schopni zpracovávat vlastní myšlenky. Dělá nám problém soustředit se na vlastní problémy a nedokážeme najít nejlepší řešení, které by nám pomohlo. Jednoduché hledání řešení na problémy je nyní mimořádným problémem, zejména hledáme-li řešení problémů s emocemi, láskou a vztahy. K dalším znakům, které definují málo vody v astrologickém grafu, patří nedostatečná schopnost vyjádření vlastních myšlenek a pocitů. Úplné popření osobních pocitů je také důležitým znakem chybějící vody, kterou vykresluje osobní Horoskop. Pocity jsou pro znamení zvěrokruhu s nedostatkem vody příliš matoucí. Tato sluneční znamení se nedokážou soustředit na pravé pocity a častokrát si zaměňují pravou lásku s krátkodobým potěšením či materialismem. Tyto signály jasně hovoří o nedostatku vody a způsobují vlastníkovi takového Horoskopu mnoho problémů tehdy, neučíte-li se zpracovávat tuto energii pohyblivého živlu zvěrokruhu.

Takže, v krátkosti řečeno, nedostatek vody znamená pro znamení zvěrokruhu, jemuž Horoskop vykazuje takový nedostatek živlu znamená přílišné projevování, nebo na druhé straně popírání pocitů vlastníka tohoto Horoskopu. Osobní graf znamení zvěrokruhu od Sibyly vám dokáže do detailů prozradit, zda máte v grafu vyrovnány živly, a také vám doporučuje cvičení k překonání této disharmonie. Vnímáte-li však nedostatečné množství živlu voda, je nutné učit se správně pochopit i zpracovávat emoce. Toužíte po společností lidí a přátel, kteří vám pomáhají vyjadřovat vaše pocity, a ti lidé jsou vám nyní nejlepšími přáteli. Sibyla však nejen definuje pocity při nedostatku nebo nadbytku vodního živlu. V následující části vám Sibyla vyzradí, jak pracovat s energií, kterou do života znamení zvěrokruhu přináší živel podle data vašeho narození, podle vašeho slunečního znamení, ascendentu či podle umístění planet ve vašem osobním astrologickém grafu.


Sibyla radí znamením zvěrokruhu - Jak vyrovnat živel Voda?

Dobrou zprávou pro každého, kdo se v předchozích řádcích našel, a kdo vnímá, že ve svém životě potřebuje harmonizaci živlu voda je, že existují cvičení a způsoby, abyste energii vody dostali pod vaši vlastní kontrolu. Znamní zvěrokruhu musí jednoznačně znát nejen nejdůležitější Horoskopy, které u nás naleznete zdarma. Nutností je i poznání vlastní charakteristiky znamení a seznámení se s živlem, který je pro nás osudným. V jakém živlu jste se narodili vy? To jednoduše zjistíte v následujícím přehledu znamení zvěrokruhu:

Vodní znamení zvěrokruhu jsou tedy znamení Štír, Ryby a znamení Rak. Pokud je v grafu kteréhokoli znamení zvěrokruhu však nedostatek vody, v prvním případě byste měli hledat podporu u znamení, jejichž sluneční znamení, zda ascendent jsou položeny ve vodním elementu.

Pro zvěrokruhu, kterému vládne vzdušný element, Živel Oheň, zda Element Vzduch, a trpí nedostatkem vody v osobním Horoskopu je tak vhodné hledat přítele, který má vyrovnané množství vody v grafu. Tento přítel vám pomůže vyrovnat vodu, zejména pokud vám v grafu chybí umístění planet ve vodním živlu. Vodní znamení zvěrokruhu tak mohou ostatním pomáhat emocionálně se projevit. Pomáhají vám být schopnější, osvobodit se od skličujících pocitů toho, že neumíte správně vyjádřit vaše nejtajnější, skryté touhy či pocity. Mnoho lidí, kterým Horoskop definuje nedostatek živlu voda v grafu podvědomě vyhledává společnost takových lidí, kteří mají vody v Horoskopu dostatek, definuje věštkyně Sibyla znamení zvěrokruhu. Toto pravidlo, tajná přitažlivost, potřeba vymanit se z převládání či nedostatku živlu, však platí pro všechny elementy, nejen pro pohyblivou vodu. Je pravděpodobné, že pokud vás někdo magicky přitahuje, je to způsobeno tím, že tento člověk doplňuje či vyrovnává ten element, kterého je ve vašem životě nedostatek, i takovou možnost naznačuje astrologie elementů.

Existuje několik možností, kterými dostanete živel voda pod kontrolu. Dobrou zprávou je i to, že většina činností je příjemná, a díky příjemnému doplnění těchto doporučení a cvičení mohou znamení zvěrokruhu opět cítit harmonii, naplnění a světlejší vyhlídky do budoucna. Na začátku Sibyla doporučuje vyhledávat vodu. Pořiďte se. Dopřejte si častěji relaxační koupel, která vaši energii správně naladí a usměrní. Koupel je první činností, která dokonale pomáhá v překonávání nerovnováhy živlu vody v životě znamení zvěrokruhu. Další příjemnou, a potřebnou činností pro harmonizaci energií je dostatečný a hlavně pravidelný pitný režim, řadí znamení zvěrokruhu astroložka Sibyla. Ten pomáhá nejen vašemu tělu a zdraví. Podporuje i vaši psychiku a v neposlední řadě také pečuje o vyrovnání vodního živlu v životě každého ze znamení zvěrokruhu.

Možností k tomu, jak s vodou pracovat je mnoho. Další vhodnou alternativou je pití ovocných šťáv nebo zařazení většího množství ovoce do jídelníčku. Znamení zvěrokruhu, zvolte potraviny, ve kterých je obsaženo velké množství vody - vodní meloun, pomeranče, mandarinky, dopřejte si okurku či rajče. Jezte potraviny bohaté na vodu, které se takto snadno propojí s vaším tělem a navrátí do vaší fyzičky i duše mnoho rovnováhy. Nezbytností pro vás je také meditace. I cévčení jógy, odpočinek v sauně či v horké vodě pomáhá při nedostatku, ale i při nadbytku vodního živlu v Horoskopu. Chladné barvy ve vašem šatníku také integrují do vašeho života rovnováhu. Nejen šatník, ale také doplňky, kterými jste obklopen doma, či v kanceláři jsou důležité. Zvolte chladné barvy umístěné do prostoru, které lahodí vašemu oku.


Energie Vody může být pod kontrolou Znamení Zvěrokruhu

Pokud zapojíte do vašeho života meditaci, uděláte velký krok pro vaše zdraví, a pro vyrovnání elementu voda pro vaše znamení zvěrokruhu. Všechna sluneční znamení by měla při meditaci poslouchat zvuky řeky, oceánu či moře. Pokud dokážete zkombinovat meditaci s návštěvou přírody – moře, jezera, řeky, vaše mysl se dostane do takové rovnovážné hladiny, jakou jste nikdy předtím necítili. Trénink vaší mysli a učení se práce s živlem vody je nezbytností k překonání psychických problémů, nervozity, k překonání nezávažných onemocnění a ke zmírnění závažných zdravotních problémů či ke zklidnění negativní aury i energie.

Čas strávený u řeky, u moře či u jezera pomáhá každému vlastníkovi vodního elementu, každému znamení zvěrokruhu, v osobním Horoskopu poznávat sebe sama a své vlastní potřeby. Díky harmonizaci vašeho osudového elementu bude váš život mnohem spokojenější. Věštkyně Sibyla říká, že element je jednou ze základních prvků, které musíme znát, chceme-li aby nám osobní Horoskop řekl pravdu o našem životě, o minulosti, přítomnosti, ale a v neposlední řadě io naší budoucnosti. Ztotožníte se se svým elementem znamení zvěrokruhu, ať už s vodou, ohněm, zemí nebo vzduchem a dostaňte vaši energii do vytoužené rovnováhy.

Element voda tedy můžete jistě dostat pod vaši vlastní kontrolu a profitovat z tohoto živlu. Aktivujte energii vody a pociťte její pravou tvář – její pozitivní vlastnosti, které se projeví ve vašem fyzickém i psychickém světě. Chcete-li vědět, jaký element prokazuje váš osobní Horoskop kontaktujte Sibylu, která vám za poplatek vypracuje osobní graf znamení zvěrokruhu, a samozřejmě poradí také v tom, jak zpracovávat nadbytek i chybějící sílu konkrétního elementu ve vašem životě.

Věříme, že vám tyto informace o elementu voda pomohly poznat více sebe sama. Doufáme, že díky těmto informacím dokážete správně pochopit vaše znamení zvěrokruhu i element, který nám byl dán proto, abychom z něj těžili pozitiva pro náš život. A právě proto je učení o jeho síle ao jeho zpracování mimořádně důležité pro celý zvěrokruh. Nezapomínejte, vlastníci nerovnovážné vody v grafu – kupte se, pijte dostatek vody, aktivujte tu správu energii vody v sauně, nebo na hodině jógy… Meditujte, vnímejte zvuky vody – moře, řeky, jezera, dívejte se na dokumenty o oceánech, mořích… Stravte více času v přírodě, u řeky, u bazénu. Ztotožňujte se s energií, která je vám nejbližší.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.