Zemská Znamení Zvěrokruhu

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Živel Země - Býk, Panna, Kozoroh

Zemská znamení Zvěrokruhu

Lidé, kteří touží znát astrologii nebo porozumět Horoskopu, či vlastnímu znamení zvěrokruhu by měli znát také vládnoucí element, který je úzce spojen s každým znamením. Známe 4 elementy, které jsou vzájemně propojeny – oheň, země, vzduch, voda. 3 znamení zvěrokruhu patří jednotlivě do každé kategorie a v Zemském Živle jsou také umístěna 3 znamení zvěrokruhu - Býk, Panna a znamení Kozoroh. Těmto třem znamením také vládne země, element, který je druhým ze 4 prvků astrologie. Symbolem zemského elementu je trojúhelník směřující dolů, symbol ženskosti i vody, ale u země se přidává čára znázorněná na spodní části tohoto trojúhelníku. Tento symbol tedy vykresluje živel Zemi - živel, který je přisouzen znamením zvěrokruhu Panna, Kozoroh i Býk. Země v astrologii představuje nejtěžší prvek ze všech 4 živlů. Živel Země představuje prvek, který znamení zvěrokruhu cítí jako energii uzemnění, splnění požadavků, přežití na hmotné úrovni. Díky rovnováze země u znamení zvěrokruhu je jasné, že takto vyrovnaná země nám poskytuje šanci správně se naladit na fyzický svět kolem. Když je země v nerovnováze, dochází na několik problémů, které znamení zvěrokruhu pociťují v různých rovinách. Přebytek, i nedostatek země však nemusí cítit pouze zemská znamení zvěrokruhu – Kozoroh, Panna nebo Býk, ale i další znamení zvěrokruhu, jejichž osobní Horoskop vykazuje nerovnováhu země v grafu. Více o tom, jak vypadá váš osobní Graf, vám prozradí Sibyla, která vám za poplatek rychle vypracuje váš osobní Horoskop a poskytne doporučení jak harmonizovat nerovnovážný živel ve vašem grafu… V případě, že se ve vašem grafu nerovnováha nachází.

Znamení Zvěrokruhu:

Při celkové analýze astrologického Grafu Sibylou je nutné určit, zda jsou prvky v rovnováze, zda je jistého prvku mnoho, nebo málo. Tyto důležité znalosti o vlastním znamení zvěrokruhu jsou esencí poznání sama sebe. Každý člověk, který se zajímá o Horoskop či astrologii by měl znát vlastní astrologický graf, který vykresluje vaši osobnost v době vašeho narození a pracujete s ním po celý váš život. Znáte váš osobní astrologický graf? Existence a rozmístění planet pro osobní Horoskop je velmi důležitá a záleží na tom mnoho ve vašem životě. Znáte-li i čas a místo narození, Sibyla dokáže vypočítat i váš ascendent, který se také silně pojí s vaším astroogickým znamením zvěrokruhu. Máte-li zájem, požádejte Sibylu přes email, který najdete ve spodní části stránky, o vypracování osobního Horoskopu, který je astrologickým otiskem prstu, každého znamení.

Je tedy mimořádně důležité znát přebytek či nedostatek elementu ve vašem životě . K tomu, abyste znali, který element je ve vašem životě v nerovnováze však nemsuíte hned sáhnout po výpočtech od astroložky. I vaše tělo i vaše mysl vám dokonale naznačují, který element je u znamení zvěrokruhu v nerovnováze. Každý živel se projevuje rozdílně. A tak se rozdílně projevuje i jeho nerovnováha. V této části se podíváme na to, jak se cítíme, pokud znamení zvěrokruhu vykazují přebytek nebo nedostatek elementu Země v astrologickém grafu a v celkovém životě.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Vliv na Znamení Zvěrokruhu je-li Země přebytek

Prvky země v astrologii jsou úzce propojeny s naší schopností racionálního uvažování a také střízlivého pohledu na svět i na ostatní. Pokud je vaše psycika i fyzické tělo v nerovnováze, může se stát, že to má na svědomí právě živel Země, který je živlem znamení zvěrokruhu Panna, Býk i Kozoroh. Správná rovnováha země může pomáhat znamením zvěrokruhu cítit se naplněně, kompetentněji. Je-li země správně naladěna jsme spokojeni se svým tělem, s jeho energií i fyzickým vzhledem. Jeho nerovnováha však způsobuje pocit méněcennosti, neocenění, způsobuje neschopnost cítit životní uspokojení a také zasahuje naše uvažování nad ostatními lidmi i nad materiálními věcmi a penězi. Nerovnováha Země způsobuje nerovnováhu v našem životě, podtrhuje věštkyně Sibyla a opět zvýrazňuje, jak velmi důležité je držet zemi v balance.

Enormní množství země v grafu znamení zvěrokruhu vykazuje předpoklady k tomu, že uvěříme věcem, které jsou nesmyslné. Že důvěřujeme lidem, kteří se nevyznají v řemesle, ale umí květnanto vyprávět o tom, co bychom měli s naším životem dělat. Ve zkratce řečeno, nadbytek živlu země se projeví tím, že věříme bludem i lžím. Důvěra v tyto věci nás uspokojuje, a důvěřování lžím pro nás znamená jednodušší cestu, a tak se necháváme unést výmysly osatných. Toto je velmi nebezpečná stránka nerovnováhy země, protože na základě lží a výmyslů ostatních můžeme uvěřit takovým hoaxům, které poškozují naše zdraví a navádějí nás na nesprávné směřování. Zemi je tedy nutné zachovat v rovnováze, a tento varovný signál jako první symbolizuje problém se zemským elementem v životě znamení zvěrokruhu.

Převaha Země v osobním Horoskopu hovoří io nedostatku představivosti. Chybí vám představivost, neumíte si představit jisté věci v práci či v osobním životě. Je možné, že je za to zodpovědná právě přebytečná energie Země u znamení zvěrokruhu. Existují však také další signály znamenající nestabilitu tohoto elementu u vlastníka osobního grafu. Přílišná orientace na jídlo – přejídání, hromadění peněz a neschopnost s nimi pracovat, omezení radosti z fyzické aktivity, psychická i fyzická onemocnění… Všechny tyto náznaky u znamení zvěrokruhu mohou představovat přebytek živlu země. Existují však řešení – způsoby jak překonat nerovnováhu země u znamení zvěrokruhu. Tyto ciky a doporučení by si měl zapamatovat každý, kdo v tomto článku najde jistý popis sebe – a problémů, které v životě překonává. Už tedy víme, jak znamení zvěrokruhu cítí nadměrnou sílu země v životě. Jak se však cítíme, je-li žeme v grafu nedostatek a nedostatečně zasahuje-li do naší energie?

Nadbytek i nedostatek Země se může projevit u každého z 12ti znamení slunečního zvěrokruhu. Znáte váš vládnoucí element znamení zvěrokruhu?


Jak cítí Znamení zvěrokruhu Nedostatek Země v Horoskopu?

Osobní Horoskop či graf, který Sibyla vypracuje pro znamení zvěrokruhu může představovat nejen mnoho jistého elementu v grafu. Někdy je také patrný nedostatek elementu. Pokud je země v grafu nedostatek, podvědomě ignorujeme požadavky našeho těla. Cítíte se unaveně, ale místo zdravé stravy sáhnete po fast foodu, nebo po dalším odpočinku na gauči? Je pro vás celodenní únava každodenní rutinou a nevíte, jak proti této únavě bojovat? Je možné, že ignorujete přímé požadavky vašeho těla. Tělo vám jistě naznačuje, co je příčinou oslabení vaší energie – nezdravé stravování, nedostatečný pitný režim, nedostatek kvalitního spánku, alkohol, nevyřešené problémy, minulá negativní aura… Jistě vás vaše tělo správně naviguje k tomu, abyste řešili pocit unavy, ale ignorujete jeho požadavky a nejste schopni nápravy? Může za to do velké míry nedostatek zemského elementu, který by jistě vykázal i osobní Horoskop od věšky. Člověk se tedy cítí neschopně řešit problém, který umí identifikovat, ale neumí s ním pracovat - takový pocit zanmění zvěrokruhu se projevuje přes deficit země v Horoskopu.

S malým zastoupením země se znamení zvěrokruhu cítí omezeně. Celková naše energie je nepraktická. Chceme ukončit nějaké věci, ale nedokážeme náct způsob a cestu, jako takéo věci, a negativní energie v našem okolí eliminovat. Máme nápady, představy a pocity, které neumíme přenést do reálného světa. Znamení zvěrokruhu se cítí nepotřebně, a dostáváme pocit, že na našich nápadech nezáleží. Za nedostatkem země se podepisuje i snížení sebevědomí a dny, které nás naplňují radostí a novými očekáváními od života. Jsme zaseknuti na jednom místě, definuje Sibyla, a nedokážeme se odrazit od věcí, které nás stále táhnou vzad. Jak si však poradit s těmito nepříjemnými pocity, které cítíme, je-li země nedostatečně zastoupena? Znamení zvěrokruhu, které se cítí podobně musí znát i praktiky léčby nedostatečného elementu, o kterých si ještě povíme. Tyto pocity se přesměrovávají i do naší běžné nálady, která upadá. Dobrou zprávou však je, že léčení energie s nedostatkem země není náročné.

Úspěchy nyní nezasahují náš svět. Nedostatek Země se projevuje v tom, že se točíme v kruhu, nenapředujeme, netvoříme, neposouváme se dopředu. Do jisté roviny se deficit prvku země projevuje podobně jako oheň, ale s tím rozdílem, že při deficitu země vidíme hranice hlavně v naší hlavě. Reálné hranice toho čeho můžeme dosáhnout neexistují, protože energie ke splnění snů nám nechybí, spíše je problém s motivací a odhodláním, také s nesprávným posouzením reality a lží. Země totiž přináší jednoduchost. Pokud je její nedostatek, znamení zvěrokruhu hledá komplikované cesty, těžká řešení, která jsou častokrát neuskutečnitelná.

Země je prvek, který pomáhá ocenit jednoduchost a pravdu v životě. Znamení zvěrokruhu jsou kvůli deficitu živlu země zpomalená, nápady jsou nedotažené, nedokončené. Zastavíme se uprostřed něčeho, co má pro nás význam. Neumíme dokončit započaté. Nehledáme v běžných dnech vzrušení ani radost. Kráčíme v davu, kráčíme přes běžné dny, které znamením zvěrokruhu s nedostatkem země už nezpůsobují radost. Takový život nás neuspokojuje, nevykouzlí nám úsměv na tváři. Poznali jste se v těchto pocitech? Pokud ano, je nutné pracovat se živlem země ještě dříve, než se tento pocit stane součástí vašeho žití. Díky prvku země se cítíme bezpečně a inspirovaně. Pokud jsme v rovnováze země dosahujeme hmatatelných úspěchů, naši práci oceňují i ​​ostatní. Bezpčí i klid jsou v našem nitru základními pocity a je naplněna naše radost z bytí, říká Věštkyně Sibyla znamením zvěrokruhu.

Svoboda v dosahování úspěchů je nezbytná k rozvíjení sebevědomí a pocitu úspěchu v našem nitru. Znamení zvěrokruhu, které tento pocit nedosahují již delší dobu se musí soustředit na harmonizaci důležitého – zemského elementu. Znamení zvěrokruhu, které se cítí zpomaleno, pro které je pokrok v životě obtížný, se musí soustředit na techniky zachování rovnováhy země. Nebezpečným aspektem, který znamená příliš málo Země je ignorování požadavků fyzického těla, jak jsme zmínili v úvodu. Toto ignorování požadavků našeho těla může postupně způsobit jak fyzické poškození těla, tak psychické problémy. A právě proto je u znamení zvěrokruhu nutné pracovat se silným prvkem země.


Sibyla radí znamením zvěrokruhu - Jak vyrovnat živel Zemi?

Pozitivní zprávou pro každé znamení zvěrokruhu je fakt, že zemi dokážeme zastabilizovat, ať je jakkoli nestabilní. Dokážeme najít jednoduché způsoby toho, jak se ztotožnit s elementem, který nám způsobuje problémy v bytí. Nejen zemská znamení zvěrokruhu - Panna, Kozoroh nebo Býk mohou pociťovat nerovnováhu zemského elementu. Podle astrologického grafu může být země v nerovnováze u každého ze znamení zvěrokruhu. Jde o to, kde je umístěno nejen vaše sluneční znamení zvěrokruhu, ale také váš ascendent či důležité planety astrologie. Pokud jsou planety aktuální, nebo při vašem narození soustředěny na jiná, než zemská znamení zvěrokruhu, je možné, že trpíte nerovnováhou země. Na to, zda máte některého prvku nedostatek nebo přebytek vám nejlépe odpoví osobní Horoskop a Sibyla. Jak se základny, podle elementu, dělí sluneční znamení zvěrokruhu?

Z uvedeného je zřejmé, že k zemským znamením patří 3 znamení zverokrulhu Býk, Kozoroh i Panna. U každého elementu se v základu soustřeďují 3 znamení. Víte, jaký element je blízký vašemu slunečnému znamení? U Země se tedy nacházejí 3 astrologické znamení zvěrokruhu, kterým vládnou různé planety. Znamení Býk je propojeno s planetou Venuše, která znamená radost, schopnost užívání si světa i života. Znamení zvěrokruhu Panna je zase spojeno s planetou Merkur, který vládne právě Panně, a je symbolem komunikace, analytických schopností a také dovedností. Kozorohovi vládne planeta Saturn, která je planetou zodpovědnosti i vytrvalosti.

Jak tedy vyrovnat nedostatečný či přebytečný element Země? Jak se zemskou energií pracovat a jak chytře dlouhodobě zpracovávat sílu země? Astroložka Sibyla vám dokáže poskytnout specifické rady pro kompenzaci elementu, ale obecně existují rady, které pomáhají k tomu, abychom prvku země nedovolili negativně narušit energii, která ovlivňuje zvěrokruh. Prvním vhodným způsobem ke kompenzaci negativně vibrující energie země je chůze v zelené trávě, naboso. Takto se propojíte se silou země jako takové, a vyrovnáte nedostatečnou rovnováhu prvku u znamení zvěrokruhu, které pociťuje nestabilitu této energie. Chůze naboso prospívá ke snížení stresu a může vám pomáhat i při problémech se spánkem. Vyrovnává tak nejen živel země, ale znamená i další rozsáhlé benefity pro zdraví. Chození naboso prospívá prokrvení chodidel a díky této chůzi regenerujeme nervová zakončení chodidel a masírujeme reflexní body, které stimulují zdraví celého organismu.

Meditace v přírodě také znamená silnou vzít na uklidnění rušivé energie Země. Obecně je meditace prospěšnou formou seberozvoje. Meditace je pro znamení zvěrokruhu velmi prospěšnou činností, která pozitivně buduje silnější psychickou stránku člověka, a lepší fyzické zdraví. Meditace pomáhá budovat si odstup od myšlenek. Díky meditaci můžete naučit váš mozek novému přemýšlení – pozitivním myšlenkám. Soustředění se na pozitivní myšlení učí váš mozek pracovat s lepšími pocity, a umíme tak natrénovat mozek k podpoře psychického zdraví. Meditace pomáhá ztrácet propojení mezi potřebami materiálního charakteru a soustřeďuje naše myšlení na skutečné hodnoty bytí. Znamení zvěrokruhu, která použijí meditaci v přírodě jako prostředek pro vyrovnání zemského elementu vidí rychle účinky tohoto rozhodnutí na svůj život. Zlepší se vaše kondice, vaše nálada, jste schopni snížit stres a osvobodit se od pout materialismu. Znamení zvěrokruhu ztotožněné s meditací regulují úzkost, a stres - spouštěče psychických i fyzických chorob. Budujeme emocionální zdraví, sebepoznání, disciplínu i sebevědomí. Meditování v přírodě pozvedá zdraví znamení zvěrokruhu i celkovou energii, která je v souladu s naším životem, dodává Sibyla.


Energie Země může být pod kontrolou znamení zvěrokruhu

Dalšími vhodnými praktikami pro stabilizaci elementu je budování vztahu a propojení s přírodou a zemskou energií. Pokud cítíte nával nerovnovážného živlu země je vhodné jít na túru do přírody a spojení vaší energie s energií, která souvisí se zemí. Jakkoli to pro vás zní úsměvně, objímání stromů není pro šílence. Procházení lesem je balzám pro duši, ale víte proč? Energie země, doteku přírody, spojení se s teplotou okolí is energií života je překvapivě prospěšnou činností pro celý zvěrokruh. Navíc, benefitem těchto činnosti je stabilizování vibrování země. Vaši hlavu a myšlenky les dokonale pročistí, což je žádáno hlavně v případě nerovnováhy živlu země. Zkuste to! Nebojte se – obejměte váš první strom a vnímejte energii i sílu země, jak proudí vaším tělem. Pocítíte nejen pozitivní energii, ale také pocit jistoty a bezpečí, což je při nestabilitě elementu země nenahraditelným benefitem pro znamení zvěrokruhu. Dalším krokem ke klidu ve vaší duši je pěstování rostlin, pěstování květin či plodin. Dokázat vypěstovat zdravou a silnou plodinu je činnost, která je náročnější, než si můžeme na první pohled myslet. Pokud však cítíte neklid související s živlem země je načase pracovat na vašem zdraví. Zahradníčení je balzám pro duši, pro psychické zdraví. Nezáleží na tom, jestli jste znamení zvěrokruhu s obrovskou zahradu, nebo se rozhodnete vypěstovat rajčata, zda květ u sebe v bytě. Pěstování čehokoli, vnímání růstu, péče o život a růst naplní váš život. Navíc, zelená barva je pro mozek nesmírně důležitá hlavně během letních měsíců a v případě deficitu této barvy v přírodě můžeme cítit nervozitu i depresi, a samozřejmě i ztrátu motivace. Nepodceňujte tedy potřeby vašeho mozku, radí Sibyla. Vaše pozornost se při zahradničení zaměřuje na přítomnost a negativní myšlenky se zastavují, dostávají do pozadí. Cítíte ten blahodárný účinek na tělo a psychiku? Neváhejte a zasaďte si ještě dnes rostlinu, která buduje vaši stabilitu.

Propojení vašich prstů s tělem někoho koho milujete je také způsobem práce s živlem voda. Masírujte lidi, které milujete. Nesnažte se však vyčerpat celou energii tohoto člověka, spíše se zaměřte na silné pouto a propojení, které povzbuzuje váš život a motivuje vás. Ideální je masírování vlastních dětí, ale opatrně, jemně. Samozřejmě, tyto pocity vám přinese i větší kontakt s milovanými – objímání, polibky, dotek rukou, hlazení vlasů… Buďte s těmi, které milujete.

Dostatek spánku je také silným bojovníkem proti dysbalance země. Určete si životní cíle a následujte je. Vytvořte si finanční rozpočet a soustřeďte se na činnosti, které milujete. Váš jídelníček by také měl být obohacen o zeleninu v nejčistší formě, usměrňuje znamení zvěrokruhu věštkyně Sibyla.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.