Vzdušná Znamení Zvěrokruhu

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Živel Vzduch - Blíženci, Váhy, Vodnář

Vzdušná znamení Zvěrokruhu

Pokud patříte k těm lidem, kteří touží poznat Horoskop i astrologii, je podstatné znát váš osobní element, který znamení zvěrokruhu ovlivňují po celý život. Znamení zvěrokruhu je někdy velko neznámou pro více lidí, ale poznání vlastní osobnosti je alfou a omegou pestrého a plnohodnotného života. V podstatě jsou pro znamení zvěrokruhu podstatné znalosti o 4 elmentech – oheň, země, vzduch a voda. Ke každému elementu se řadí 3 znamení zvěrokruhu. Pokud mluvíme o živlu vzduch, k tomuto živlu přisuzuje astrologie 3 znamení - Blíženci, Váhy a znamení zvěrokruhu Vodnář. Všem těmto třem znamením vládne vzduch – třetí element v pořadí, element mentální spokojenosti. Symbolem živlu vzduch je trojúhelník směřující vzhůru přerušený čarou. Tento symbol je protikladem prvku Země a Vody. Geometrickým tvarem, který se pojí s elementem vzduch je osmistěn

Vzduch představuje u tří znamení zvěrokruhu inteligenci, schopnost komunikace, ducha a schopnost uvažování. Symbolizuje také sílu mysli a představuje diplomacii i společenskost. Nesoulad elementu se znamením zvěrokruhu znamená narušení způsobu komunikace, povrchnost, ztrátu temperamentu, nervozitu… Deficit vzduchu o které hovoří i osobní Horoskop může za několik problémů v životě vlastníka takového astrologického grafu. Astroložka Sibyla je schopna vypracovat graf za poplatek, ale i prostřednictvím vnímání vašeho těla i psychiky dokážete rozpoznat, kdy máte v životě nedostatek důležitého elementu, kterým je element vzduch. Nejen vzdušná znamení zvěrokruhu - Váhy, Blíženci a Vodnář mohou trpět nouzí tohoto elementu.

Znamení Zvěrokruhu:

Vzduch v astrologii dominuje třem znamením, ale podílí se i na životě ostatních 9ti znamení. Neovlivňuje pouze ta znamení kterým přímo vládne, podílí se na životě celého zvěrokruhu a také každého znamení. Osobní Horoskop, který vytváří Sibyla častokrát u znamení zvěrokruhu vykazuje převahu jistého elementu, nebo dvou elementů, přičemž ostatní elementy stojí v pozadí. Řekněme, že znamení zvěrokruhu vykazuje převahu Země a Vzduchu. Tato osoba je pečlivá a dokáže řešit důležité úkoly s jednoduchostí. Může také vykazovat silnější logické myšlení. Náročné však pro toto znamení zvěrokruhu může být vyjadřování emocí (protože mu chybí voda) a iniciativa v rozhodnutích (kvůli deficitu ohně).

Rovnováha všech 4 prvků je důležitá k tomu, abychom žili vyrovnaný život. Abychom prožívali plnohodnotné pocity a stabilní energii. Z Grafu narození či z osobního Horoskopu dokáže Sibyla určit, které prvky jsou slabé a které jsou naopak velmi silně zastoupeny. Pokud se znamení zvěrokruhu naučí pracovat s těmi prvky, které jim v životě chybí, mohou očekávat rozvíjení těch vlastností, které jsou nezbytné pro zachování stability. Znamení zvěrokruhu fungují nejlépe tehdy, jsou-li všechny živly v rovnováze.

Kompatibilita v lásce i v rodinných či přátelských vztazích hovoří o tom, že pokud máme jistého prvku v grafu málo jsme přitahováni takovými lidmi, kteří tento živel doplňují. Častokrát naše podvědomá energie přitahuje do života znamení zvěrokruhu takový protiklad, který doplňuje potřebnou energii. Namísto toho, abychom se zaměřovali pouze na to, že tento člověk tuto nedostatečnou energii v našem životě doplňuje, je vhodnější snažit se rozvíjet vlastnosti, které nám chybí, abychom si navzájem byli po celý život inspirací, nejen doplněním chybějících energií. Nespoléhejme pouze na doplnění živlu, ale i na společnou práci na zlepšení našeho balanc u sebe samého. Takto se znemní zvěrokruhu dozvídají více nejen o kompatibilitě lásky, ale io svém nitronom životě a možném rozvoji do budoucnosti.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Vliv na Znamení Zvěrokruhu je-li Vzduchu přebytek

Prvek Vzduchu znamená v astrologii komunikaci i jasnou mysl. Ty znamení zvěrokruhu, kterým osud přisuzuje vzdušný element jsou inspirativní, plní napadů, intelektuálně založení. Znamení zvěrokruhu kterých definuje vzduch jsou schopny vidět v každé situaci možnosti pro svůj vlastní rozvoj. Nedívají se na věci jednostranně, jsou schopny nadhledu i práce s informacemi. Nestrannost u těchto znamení, která je většinou pozitivní vlastností však může jejich názory někdy dostává až do extrému, kdy se vzdušné znamení zvěrokruhu stává příliš rezervovaným nebo chladným. Věštkyně Sibyla vytváří osobní Horoskop na jehož základě umí určit rovnováhu prvků. Vzduch může chybět v grafu všech 12ti znamení zvěrokruhu. Jak ale poznat nadbytek vzduchu bez vytvoření detailního grafu a osobního horoskopu od věštkyně?

Vzduch v rovnováze znamená flexibilní mysl. Zkoumáme životní možnosti a znamení zvěrokruhu jsou schopny své nápady přetvářet do reality. Je-li v grafu znamení zvěrokruhu vzduchu příliš mnoho objevuje se v životě znamení výbušnost i nervozita. Každodenní úsilí je obtížné propojit s nápady, kterých je nyní tak mnoho že jich neumíme vytřídit mezi smysluplné a nesmyslné. Znamení zvěrokruhu mohou pociťovat přebytek živlu vzduch cítí velkou aktivitu vlastních myšlenek. Je jich tak mnoho, že vám nedopřejí klidný odpočinek.

Spánek je pro vás darem, který nedokážete plně využít. V noci vás probouzí myšlenky na to, co jste chtěli udělat, ale neměli jste dostatek energie, aktivity a síly na dokončení věcí. Nadbytek vzdušného elementu není blahodárný pro jeho nositele. Nedokážete správně ukotvit a použít myšlenky a děláte věci před tím, než o nich přemýšlíte. Vzduch může způsobovat nesmyslné hádky, kdy tomu druhému uštědříte taková slova, která byste za jiných okolností nevyslovili. Navíc, je-li v grafu patrný ještě i nedostatek země, je pravděpodobné, že uniknete do takové vlastní reality, ze které bude návrat problematický. Přebytek vzduchu je totiž zodpovědný u znamení zvěrokruhu za sny, které stále obtížněji odlišujeme od reality.

Přílišný důraz na živel vzduch způsobuje i velké duševní vyčerpání hlavně v případě, že zapomenete se svým přebytečným elementem pracovat. Člověk se stává hyperaktivní, ale bez hmatatelných výsledků. Vaše mysl je v neustálém přetížení, a tak trpí i vaše fyzické zdraví. Je tedy zřejmé, že velké množství vzdušného elementu není pro znamení zvěrokruhu zrovna pozitivní zprávou. Je však skvělé, že s přebytkem každého elementu lze pracovat i bez velké námahy a tak můžeme nalézt opětovnou harmonii v naší mysli i v těle.


Jak cítí Znamení zvěrokruhu Nedostatek Vzduchu v Horoskopu?

Nejen převaha, ale i absence vzduchu v osobním Grafu je problémem pro znamení zvěrokruhu. Vnímání nedostatku vzduchu v grafu je někdy problematické. Projevuje se totiž prostřednictvím neschopnosti vnímání vlastních životních problémů a také prostřednictvím přesouvání povinností na jiné. Je komplikované vidět objektivně sebe sama. Kriticky však vnímáme i naše okolí, a tak můžeme naší kritikou ubližovat těm, které milujeme. Kritické smýšlení je problematikou znamení zvěrokruhu, tehdy, pokud absence vzduchu zasáhne osobní graf znamení. Jakákoliv objektivita je tak zapomenuta, a znamení zvěrokruhu se soustředí na řešení nesmyslných otázek i problémů.

S nedostatečným zastoupením živlu vzduch v osobním Horoskopu se setkávají vícero znamní zvěrokruhu. I vaše okolí si může všimnout deficitu vzduchu, který odhaluje jistě i osobní horoskop znamení zvěrokruhu. Jste apatický. Nemáte životní jiskru a chybí vám potřebná životní energie. Soustřeďujete se na životní problémy a negativní zprávy kolem. Radost vám nedělají ani dobré zprávy a celkově se cítíte světem demotivováni. I nuda, velký nezájem o vaše koníčky, zda o činnosti které vám dělají radost jsou spojeny s mankem živlu vzduch v těle i v celkové energii znamení zvěrokruhu. Nevidíte smysl v tom, co děláte? Nebaví vás věci, které vás jindy naplňovaly radostí a uspokojením? Jste tedy na správném místě, kde se naučíte jak pracovat s energií vzduchu, jehož je ve vašem životě nedostatek, říká Sibyla každému znamení zvěrokruhu.

Odhalit deficit živlu vzduch tedy nemusí být jednoduchým úkolem. Pokud však jindy živá a vitální bytost vnímá úpadek vlastního úsudku, energie a radosti ze života je zřejmé, že je třeba činit kroky ke zklidnění těchto negativních vibrací znamení zvěrokruhu. Element vzduch, který se pojí se 3 znameními zvěrokruhu - Vodnář, Váhy i Blíženci tak může způsobovat tsunami, ale nejen pro vzdušná znamení.

Provádění takové činnosti, která nebyla dostatečně zvážena je také výsledkem nerovnováhy silného vzdušného živlu. Znakem nedostatku vzduchu je také nadměrný zájem o materiální věci, které nás neuspokojují. Můžeme si pořídit nové auto, novou kabelku či dopřát luxusní dovolenou, ale nezpůsobuje to v životě znamení zvěrokruhu žádnou pozitivní odezvu. Proč? Neboť tomuto znamení zvěrokruhu chybí životně důležitý vzduch, jehož je aktuálně velký nedostatek. Starosti nám dělá i dostatečný odhad i plánování. Věci kolem ubíhají příliš rychle a nejsme schopni držet tempo s našimi plány. Tak se stává, že mnoho zanedbáme a opět se dostáváme do koloběhu problémů a starostí. Jak najít ztracenou radost ze života a jak se opět cítit silný a odolný ve svém vlastním těle? Existují praktiky, kterým se můžete věnovat, abyste zastabilizovali velké výkyvy elementu vzduch u znamení zvěrokruhu, které bylo nalezeno v popsaných problémech.


Sibyla radí znamením zvěrokruhu - Jak vyrovnat živel Vzduch?

Výbornou zprávou, kterou přináší Sibyla je, že každé znamení zvěrokuhu může vduch dostat pod vlastní kontrolu. Můžete si tak užívat benefity tohoto elementu a zapomenout na problémy, které způsobuje nedostatečná práce s nadbytkem nebo nedostatkem vzduchu. Tři vzdušná znamení zvěrokruhu jsou obdařena hlavním zastoupením vzduchu v astrologickém grafu. Blíženci jsou vzdušným znamením zvěrokruhu, kterému vládne Merkur. Planeta zajišťující komunikační schopnosti, zájem o okolní svět i bohatý nitrozemní život Blížence. Váhy jsou v pořadí druhé vzdušné znamení zvěrokruhu, jejichž vládcem je mocná a energická planeta Venuše. Venuše váhám propůjčuje cílevědomost, smysl pro krásu i rovnováhu v životě. Posledním znamením v pořadí ze vzdušných znamení je Vodnář, předposlední znamení celého zvěrokruhu. Znamení zvěrokruhu Vodnář je propojeno s planetami Saturn a Uran, které v tradiční a moderní astrologii představují vládce pro znamení zvěrokruhu Vodnář. Díky vládnutí těchto dvou planet je znamení zvěrokruhu Vodnář nezávislé, originální a stabilní.

Nedostatek i přebytek vzduchu se však může projevit u všech 12ti znamení zvěrokruhu. Pokud jsou planety ve vašem osobním grafu zastoupeny převážně v pozemských, vodních a ohnivých znameních zvěrokruhu a málo zastoupeny ve znameních vzdušných je jasné, že vašemu životu chybí potěbný vzduch. Znáte váš element? V seznamu níže naleznete opověď na to, který element je propojen se životem znamení zvěrokruhu.

Z uvedených informací tedy víme určit, které znamení zvěrokruhu patří konkrétnímu živlu. K vzdušným znamením zvěrokruhu tedy patří Blíženci, Váhy a Vodnář. U každého znamení zvěrokruhu se element projevuje různým způsobem. Vodnář jako znamení zvěrokruhu vzdušné je sociální, převážně sangvinické, rozumové. Znamení zvěrokruhu váhy je mužské, vzdušné znamení, a jeho pozitivními vlastnostmi je aktivní povaha, cílevědomost a schopnost rozhodovat. První v pořadí vzdušných znamení zvěrokruhu – Blíženci – je znamením pohyblivým s všestranným smýšlením a velkou bystrostí. U každého se tedy vzduch projevuje odlišným způsobem, ale několik věcí v životě znamení zvěrokruhu se živlem vzduch může být podobné.

Už tedy známe to, která znamení se řadí k vzdušným. Dokonce víme, jaký element byl přiřazen našemu slunečnímu znamení při narození. Známe pocity při přebytku i při nedostatku důležitého elementu vzduch. Víme, jak se cítíme, pokud vzduch představuje prvek, který v našem astrologickém grafu chybí, je nedostatečně zastoupen, nebo osobní Horoskop vykazuje jeho přebytek. Nyní se Sibyla soustředí na to, jak s prvkem vzduch pracovat. Jak srovnat energie vzduchu u každého znamení zvěrokruhu a jak zpracovat negativní pocity, které se pojí s jeho nerovnováhou.


Energie Vzduchu může být pod kontrolou Znamení Zvěrokruhu

Každé znamení zvěrokruhu, které se našlo ve výše uvedených informacích a pociťuje sílu nerovnováhy vzduchu musí znát principy ke srovnání energií. Vzduch vyrovnáte více způsoby. Pro znamení zvěrokruhu které vnímá nadbytek i manko vzduchu je prvním vhodným způsobem práce se vzduchem snížení množství informací, se kterými musíte pracovat. Zahlcuje nás v okolí takové množství informací, že nejsme schopni správně zpracovat a pořádat důležitá fakta. Je vhodné, abychom si dali na chvíli odpočinek od množství informací, které pohlcují život znamení zvěrokruhu. Můžete na nějakou dobu vypnout mobil, nečíst dnes nové zprávy, žít chvíli bez nových informací, které vás pohlcují. Nepotřebujete se úplně useknout od běžného světa. Jen na chvíli dopřát vašemu mozku zasloužený odpočinek.

Dívejte se více na oblohu. Vnímejte pohyb země, gravitaci, která nás obklopuje. Ciťte bezpečí náruče planety, která vám poskytuje místo pro život. Vzdušná znamení zvěrokruhu by měla na vyrovnání elementu strávit více času pozorováním noční i denní oblohy. Sledování pohybu mraků, síly větru, užívání si čerstvého vzduchu patří k základním činnostem, které stabilizují energie vzduchu. Vzduch je s vámi přece propojen, ať už jeho nedostatkem nebo přebytkem. Proto musíte vnímat všechno, co souvisí se vzduchem. Travte více chvil s sebou samým, dýchejte čerstvý vzduch v přírodě, sledujte kolísající se větve stromů při jemném vánku. Vnímejte sílu vašeho elementu a snažte se mu porozumět. Snažte se pochopit sílu tohoto živlu a jeho benefity pro život znamení zvěrokruhu a pro vaši osobní vitalitu, doporučuje Sibyla.

Další možností práce s elementem vzduch je uvědomělá meditace prostřednictvím dýchání. Takzvané vědomé dýchání je praktikou meditace, které dokáže zlepšit kvalitu života znamení zvěrokruhu. Při správném zvládnutí vědomého dýchání dokážeme naše tělo naučit jednoduché práci s psychickým nepokojem is fyzickými problémy. Vědomé dýchání je o vnímání vlastního dechu – nádechů i výdechů. Nechme vzduch pomalu pynout naším tělem. Stimulujme mozkovou činnost a poznejme benefity tohoto způsobu meditace, který je velmi příznivý hlavně pro znamení zvěrokruhu s nevyváženým vzduchem v životě. Vědomý nádech znamená ztotožnění se se sebou samým, vnímáme svůj dech tady a teď. Každým nádechem přijímáme do našeho těla sílu, energii a tímto způsobem hladíme každou buňku našeho těla. Vědomý výdech nás dokáže prostřednictvím soustředění zbavit negativní energie z nás samých. Při výdechu se soustředíme na to, že z našeho těla odchází negativní energie která svazuje naše ruce – napětí, stres, nervozita, bolest… Vědomé dýchání pomáhá znamením zvěrokruhu procítit sílu elementu vzduch.

Pomalým a promyšleným cvičením spojeným s uvědomělým dechem dokážete do svého těla přijmout kyslík - vzduch, který vyváží element v disbalance. Veškeré činnosti, které vás více propojí se silou vzduchu, jsou v tomto případě vítány. Udržujte si vlastní prostor a jistou svobodu ve vašem životě. Jděte s blízkými pouštět draka, věnujte se takovým věcem, které vás baví, které vás fascinují. Odpočívejte při horách nebo při vlnách moře. Vnímejte sílu větru, otevřete okna ve vaší domácnosti a nechte volnou ruku čerstvému ​​vzduchu, který osvěží celou vaši mysl a navrátí harmonii do vašich chmurných dnů tehdy, pokud jste znamení zvěrokruhu s nerovnováhou vzduchu, radí astroložka Sibyla.

osobní Graf jednotlivce však dokáže jasně určit rozložení vašich elementů – jejich nadbytek, nedostatek – nerovnováhu. Kontaktujte Sibylu a nechte si vytvořit vlastní astrologický Graf, který představuje astrologický otisk prstu každého znamení zvěrokruhu.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.