Element Oheň - Zvěrokruh

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Znamení Zvěrokruhu - Beran, Lev, Střelec

Živel Oheň

Tři znamení zvěrokruhu - Beran, Lev a Střelec jsou znamení, která jsou propojena s elementem oheň. V první řadě, těmto 3 znamením zvěrokruhu propůjčuje Oheň pozitivní vlastnosti, kterými je odvaha, vášeň, nezávislost... Temperamentnost těchto znamení je také na očích ostatních a všichni ve vašem okolí si uvědomují i vaše zdraví sebevědomí. Znamení Střelec, Lev a Beran však mají ještě mnohem více společného, díky společnému astrologickému elementu, kterým je element Oheň.

Ohnivé znamení zvěrokruhu jsou mnohdy i umělecky nadané. Intenzivně pracují na svém životním pokroku, dokáží rychle uvažovat a jsou produktivnější než ostatní znamení, kterým vládne jiný prvek. Optimismus je těmto znamením také blízký a enormní energie, která z nich vyzařuje zaujme pozornost každého v jejich okolí. Jsou to jiskřivá znamení zvěrokruh uvědomující si důležitost vztahů, přátelství i partnerství.

Element Oheň je tedy zastoupen prostřednictvím znamení zvěrokruhu Střelec, Lev, Beran. Sílu ohně pozvedá energie Slunce. Každé z ohnivých znamení zvěrokruhu má důležitou úlohu opatrovat energii Slunce a ohně ve své duši i ve svém srdci. Ve vztazích někdy přicházejí elementární problémy u těchto tří ohnivých znamení, protože vášeň a energie někdy převyšují pochopení a porozumění ostatním.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Ohnivé Znamení Zvěrokruhu - Vztahy a Láska

Chcete-li, aby byla láska pro vaše znamení vyrovnaná, harmonická a klidná je vhodné, pokud se během celého života učíte pracovat se svým pochopením a porozuměním ostatním. Je mimořádně důležité trénovat tuto vlastnost, která vám otevře dveře k lepším vztahům. Díváme-li se na kombinaci v partnerském vztahu pro dvě ohnivé znamení je jasné, že tento vztah čekají jiskřivé chvíle plné vášně a dobrodružství. Ohnivé znamení zvěrokruhu jsou vášnivé a dokáží jednoduše inspirovat ostatní. Proto jsou oblíbené v kolektivu, mezi přáteli a jsou motivátory pro rodinu i děti.

Oheň znamená pro lásku a vztahy znamení inspiraci, vroucnost, vynalézavost. Tyto silné zbraně využívají ohnivé znamení ve svůj prospěch. Ohnivý element jste schopni využívat v přátelství, v partnerství. Všechny pozitivní vlastnosti a pozitivní klíčová slova Ohnivých znamení znamenají silné zbraně ve vašich rukou, které pomáhají v lásce zadaných a znamenají více možnosti pro nezadané. Samozřejmě za předpokladu, že se naučíte Oheň vyrovnat.

Jak elementy ovlivňují znamení zvěrokruhu? Nejen Ohinvý element je silným elementem astrologie. Přečtěte si io dalších elementech, které vládnou ostatním devíti znamením zvěrokruhu a poznejte způsoby na to, jak s vaším vládnoucím elementem v životě pracovat. Abyste měli svou energii pod kontrolou je práce s vládnoucím živlem znamení zvěrokruhu nezbytná. Jaké živly tedy astrologie specifikuje?


Jak vyrovnat Element Oheň?

Prvek Ohně souvisí se silnou Mužskou energií, která je specifická pro každé ze tří znamení zvěrokruhu - Střelec, Beran i Lev. K vyrovnání Ohně potřebuje tento element doplnit vodu a ženskou energii do života, aby se energie negovali a abyste byli šťastnější. Nezanedbávejte proto svoji ženskou stránku osobnosti. Do vašeho života vplustíte citlivost, pochopení, poslech a porozumění. Tímto způsobů vhodně eliminujete negativní vibrování Ohně ve vašem životě. Začnete se také učit jak nejlépe pracovat s vaším přisouzeným elementem.

Největší výzvou pro znamení zvěrokruhu ovládané elementem Oheň je zůstat klidný a vyrovnaný. Meditace by měly být součástí každodenního života znamení Beran, Střelec i Lev. Silná potřeba posunout se vpřed je vaším motivátorem na životní cestě. Týká se to nejen znamení, kterým náleží sluneční znamení Lev, Beran i Střelec, ale do určité míry i těch znamení, jejichž ascendent se nachází v ohnivém znamení zvěrokruhu. Lidé narození s ascendentem v Ohnivém Elementu mají tendenci zapomínat na aktivní přístup k řešení životních komplikací a problémů a často propadají bezradnosti v různých směrech. Zaměřte se na to, že aktivní přístup je stejně důležitý jako propuštění vaší ženské stránky do života.

Nyní si představíme znamení zvěrokruhu, jejichž Sluneční znamení přestavuje osobnost s Ohnivým elementem. Přečtěte si potřebné informace o Ohni ve vašem životě. V každém z ohnivých znamení zvěrokruhu se Oheň projevuje jinak, proto je vhodné seznámit se s tím, jak působí jednotlivě na znamení Beran – Lev – Střelec.


Znamení zvěrokruhu Beran (21. Březen - 19. Duben)

Kardinální znamení zvěrokruhu Beran je rozený vůdce. Beran je dominantní jedinec, jehož impulzivita ohromí okolí. Vaše rodina na vás často spoléhá, protože vaše vlastnosti jsou soustředěny do jednoho celku. Jste osobou inspirativní. Dokážete zvládat obtížné životní zkoušky lépe, než vaši blízký. Znamení Beran je plným projevem ohnivého elementu. Jako jediné ohnivé znamení je příliš uspěchané. Beran mnohdy přemýšlí až poté, co něco řekne a tato negativní vlastnost se ve vašem životě vyskytuje poměrně často.

Beran se považuje za nejsoutěživější znamení zvěrokruhu. Soutěžíte téměř s každým, a ve finální fázi i sám se sebou. Na druhé straně jste zas člověkem, na kterého se může obrátit každý člen vaší rodiny. Jste opěrným bodem rodiny, nosným sloupem, bez kterého by věci nefungovaly, zřítily se. Vaše naděšení pro práci, pro aktivitu v životě je enormní. Už v mládí si vytváříte iluze o tom, jaké projekty a cíle v životě dosáhnete.

Vaše vládnoucí planeta mars ještě více zdůrazňuje vaši životní energii a bojovnost. Skáčete do každého rozhodnutí, jste ochotni riskovat, nebojíte se rychlého pokroku, ani změn v životě. Riziko vám vyvolává úsměv na tváři, i když si s přibývajícím věkem víc a víc ceníte uspořádání. Nenávidíte nudu ao tom, že se vám věci podaří víte dřív, než kdokoli jiný.

Beran ve vztahu může být pro některá znamení zvěrokruhu skutečným oříškem. Vaše energie je pro více nespoutaná a mnoho lidí nedokáže dostat vaši sílu a energii pod kontrolu. Hledáte v životě víc. Neuspokojíte se s málem, protože víte, že v životě na vás čekají velké věci. Pokud víte, že něco skutečně chcete jste schopni to vaší silou, pracovitostí a energií ohně a Marsu dosáhnout.


Znamení Zvěrokruhu Lev (23. Červenec - 22. Srpen)

Znamení zvěrokruhu Lev patří k Pevným Ohnivým znamením zvěrokruhu. Pevné znamení je stabilní, vytrvalé, houževnaté. Jelikož Lev patří ke znamením Ohnivým je zosobněním energie, nadešní i horlivé energie. Lev ví, jak chce působit na ostatní. Zajímá ho i práci se svými pozitivními i negativními stránkami osobnosti. Lev je znamením zvěrokruhu, které dokonale zná své světlé i negativní osobnostní rysy a dokáže s nimi pracovat k vlastní spokojenosti. Lev dokáže před světem dokonale skrývat své slabé stránky a vyzvednout dary, které vám osud nadělil do vínku.

Lev je Ohnivé znamení, které touží po rodině, po příznivých rodinných vztazích. Toužíte udržovat správná přátelství ve svém životě, kde nezáleží na kvantitě, ale více na kvalitě. Mít za přítele lva je pro více skutečným darem. Samozřejmě, rozumíte si is ostatními ohnivými znameními Střelec a Beran, ale krásná a smyslupná přátelství vytváříte i se znameními zvěrokruhu ovládaná Vzduchem - Blíženci, Váhy a Vodnár

Úspěch v životě Lva nepřichází náhodou. Je výsledkem komplexního zaměření Lva na úspěch a na tvrdou práci, které se nebojíte. Lev je pracovitý člověk, nebojácný chytit se každé šance a testovat vlastní limity. Chcete-li uspět, musíte nejen tvrdě pracovat, ale ocenit i práci ostatních. Tým je pro vás velmi důležitý, protože v něm nacházíte motivaci a inspiraci pro budoucí práci a pro úspěšné projekty. vašeho partnera. Uznání v partnerském vztahu je pro vás velmi důležité a pomáhá vám udržovat jiskru i zájem o vašeho milovaného. Váš život nesmí být jednostranně zaměřen pouze na každéměsíční výplatu. Musíte se soustředit na ty největší krásy světa kolem a tak vyrovnáte Oheň ve vašem srdci a vpustíte do vašeho světa dostatek ženské energie. Slunce, které je vaším vládcem vám zase našeptává, abyste se nebáli vášně a experimentování v dlouhotrvajícím vztahu.


Znamení zvěrokruhu Střelec (22. Listopad - 21. Prosinec)

Pohyblivé znamení zvěrokruhu Střelec představuje člověka s bohatým vnitroním životem. K tomu, abyste odhalili vaše skryté pocity ostatním, však potřebujete dostatek času, prostoru a dostatek možnosti na poznání toho druhého. Mýtusem o znamení Střelec je fakt, že střelec je mužské znamení, které je necitlivé a neschopné projevit vnitřní emoce. Ve skutečnosti je Střelec znamením schopným přizpůsobit se, ale snadno se nadchnou pro všechno nové a tak mohou vytvářet milný dojem na ostatní.

Vzrušující ohnivé znamení Střelec je neúnavným hledačem spravedlnosti a pravdy ve světě. Zajímají vás nepovrchní informace o každém živém stvoření, informace o světě. Čerpejte informace z vašeho okolí a zkoumáte svět ve všech různých formách. Střelec je nápomocným znamením pro ostatní, protože pomáháte lidem kolem vás pochpit celkový obraz světa a důležitost maličkostí i přírody.

Vášeň je u střelce inspirativní. U Střelce naleznete moudrost i intenzitu života. Střelec ví, co si v životě zaslouží a následuje cestu tak, aby se dostal do takového cíle, který je mu blízký. Neváhá, má-li požádat o něco, po čem touží, co chce. Ve vztazích je Střelec partnerem, který je nenahraditelný. Hledá někoho o koho se může starat, někoho, kdo mu bude plně důvěřovat. Důvěra je pro každého střelce alfou a omegou fungujícího vztahu.

Pokud cítí žárlivost, nedůvěru, nebo podezřívání ze strany partnera, vyčerpává to Střelce natolik, že jeho zájem o vztah může upadat. Věří, že se svým partnerem může sdílet všechno, co miluje. Že si s partnerem může povídat o starostech, o pocitech o budoucnosti. Miluje cestování, nebo má k němu alespoň blízký vztah. Chce vás zapojit do každé činnosti, kterou on sám muluje. Střelec je skutečným pokladem, inspirativním člověkem, chytrým přítelem.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.