Element Voda - Zvěrokruh

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Znamení Zvěrokruhu - Rak, Štír, Ryby

Živel Země

Voda - živel neustálého pohybu. Voda prezentuje řeky, moře, jezera, déšť či energii potřebnou pro život, základ růstu a rozvoje. Klid, hloubku, specifikuje neutuchající sílu, kterou nezničí žádný jiný živel. Vodu potřebuje pro život všechno živé, je to základ našeho bytí. Voda ukrývá tajemství ve svých hloubkách. Představuje sílu zrození, ale také konec tohoto bytí. Voda je elementem astrologie, který doslova pracuje se životem a se smrtí. K vodním znamením zvěrokruhu patří znamení Štír, Ryby a druhé vodní znamení zvěrokruhu v pořadí – znamení Rak. 3 znamení slunečního zvěrokruhu mají jisté charakteristické vlastnosti společné, ale jiné jsou zase odlišné a dělí se na základě pevných charakteristických vlastností vašeho znamení. Společnou specifikací pro vodní znamení je jejich tajemnost a vnímavost. Znamení zvěrokruhu s vodním prvkem chápou ostatní, protože jejich citlivost je velmi vysoká. Každé vodní znamení se zajímá o tajemno ve svém okolí, o něco výše, co je nad hranicí našeho nynějšího chápání či našeho světa, který obýváme. Velká emocionalita se považuje někdy až za slabou stránku Vodních znamení zvěrokruhu, jejichž dobrota může být často zneužívána.

Převaha vody v astrologickém grafu znamená velké emoce, přehnanou citlivost a někdy flegmatický postoj k životu a problémům ostatních. I když vodní znamení dokonale vnímají své vlastní problémy a obavy, s nedostatkem vody mohou cítit nezájem, ba až necitlivost ve vztahu k životu ostatních. Vodní znamení zvěrokruhu se považují i ​​za pasivní. Některá znamení, zejména ta, která ovládá oheň či vzduch, mohou vodní znamení považovat za nudná, za znamení bez potřebné energie či vášnivé životní jiskry. Není to však tak docela pravda. Vodní sluneční znamení zvěrokruhu poskytuje dostatek vášně těm, kterým důvěřuje, těm, které miluje. Znamení Rak, Štír a Ryby vyžadují od svého partnera, že jim dokonale porozumí – že porozumí potřebám i pocitům a očekávají respekt ve vztahu a v komunikaci, která je pro lásku s těmito znameními důležitá.

Intuitivní a emocionální vodní znamení se mimořádně snadno přizpůsobuje každé nové životní situaci. Využívá naplno svůj potenciál a také negativním změnám se dokáže přizpůsobit s mimořádnou odolností. Jsou to nejpřizpůsobivější znamení, která očekávají od života všechno a proto je mnoho nepřekvapí. Kalkulují s každou možností, s každou příležitostí. Jsou připraveny přijmout šance, využít příležitostí, odolávat negativním vibracím a díky silné intuici se dokonce dokážete vyhýbat rizikům, která by vás jinak zasáhla. Vodní znamení zvěrokruhu jsou do jisté míry i mimořádně temperamentní – záleží na množství vody ve vašem grafu a také na vašem vládci a celkovém osobním grafu, který vám nejlépe vypočítá naše astroložka Sibyla. Každopádně se však potřebujete naučit, jak využít element vody ve svůj prospěch a jak správně s tímto elementem pracovat.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Láska Vodních Znamení Zvěrokruhu - Rak, Štír a Ryby

Velmi často se o vodních znamení zvěrokruhu v Horoskopech iv charakteristikách píše, že jsou přehnaně emotivní. Možná se jedná pouze o nedostatek času na vypořádání se s minulostí, nebo s negativními minulými vibracemi v životě vodních znamení. Dopřejte vodnímu znamení dostatek času na vstřebání bolesti i radosti a je jasné, že jejich energie či dvojakost se rychle dostane pod kontrolu jejich samých. Následně záleží na hloubce vztahů na tom, do jaké míry vám vodní znamení dovolí proniknout do poznání jejich osobnosti.

Pokud je k vodním znamením zvěrokruhu život žičlivý, tato znamení jsou soucitná a dokáží se uplatnit v takových životních směrech, kde je pomoc ostatním, soucit a lásky základem úspěchu. Na druhé straně, mnoho ran ze strany života a mnoho ublížení, které na vodní znamení ovlivňují, mohou z těchto slunečních znamení kreovat lidi, kteří jsou odolní a někdy až bezcitní. Ano, až tak extrémní rozdíl je patrné u vodních znamení, jejichž život kreuje okolní svět, společnost, ale i jejich vlastní snaha o nápravu křivdy a schopnost odpuštění. Každé znamení zvěrokruhu je jiné, i každý člověk je jiný, ale společné vlastnosti vodních slunečních znamení jsou nepopiratelné. projevení soucitu vůči okolnímu světu. Vodní znamení jsou okouzleny, pokud vidí člověka, který se zajímá o všechno živé. Chtějí po svém boku chápavého partnera, který je schopen hlubokých emocí a pocitů. Jejich intuice je vede správnou cestou a můžete se spolehnout na to, že vodní sluneční znamení zvěrokruhu nedokážete dlouho lhát. Je to mistr v odhalování podvodů, mistr ve čtení tváře a myšlenek. Dávejte si proto pozor na to, abyste vašeho partnera narozeného ve vodním znamení nezklamali natolik, že zraníte jeho budoucí duši, rozvoj a narušíte budoucnost ranami na srdci, které způsobí vaše zrada. O vaše vodní znamení, o partnera Škoprióna, Ryby nebo Raka se musíte starat s největší jemností. Tak v něm najdete partnera oddaného, ​​milujícího, partnera na celý život.

Jak ovlivňují elementy znamení zvěrokruhu? Nejen Vodní živel je v astrologii podstatný. Poznejte živel každého z dvanácti znamení zvěrokruhu. Jaké praktiky použít k harmonizaci vašeho živlu a jak Sibyla doporučuje pracovat s vodním, ohnivým, vzdušným či zemským elementem? Jaké elementy tedy astrologie rozděluje?


Jak vyrovnat element Voda u znamení zvěrokruhu?

Pro vlastní vnitřní harmonii a dokonalé životní štěstí či pochopení bytí je nutné, aby každé znamení s přebytkem vody v astrologickém grafu chápalo možnosti na to, jak správně pracovat. s tímto elementem, a jakým způsobem vodu v životě harmonizovat. Vyrovnání vodního elementu je základem šťastného vodního znamení, a je to nutnost, kterou musí znát každé vodní sluneční znamení. Vodní znamení zvěrokruhu jsou schopna takové lásky, hlubokého procítění tak silného, ​​jaké nedokáže prociťovat žádné jiné znamení zvěrokruhu. Tato síla a hloubka emocí, kterou nikdo nedokáže dokonale opětovat je pro některé jedince s přebytkem či nedostatkem vody nesmírně matoucí. A právě z důvodu přílišné emotivnosti vůči vztahům a přílišného nadšení při začínající lásce je nutné znát prostředky pro dokonalé vyrovnání vodního prvku.

Astrologická znamení Štír, Rak i Ryby mají sice některé vlastnosti společné, ale vodou jsou ovlivněny do různé hloubky, v různých směrech. Vodní prvek je do jisté míry prvek pocitů. Vnitřní intuice a mluví o tom, jak se cítíme v našich životech. Je to prvek pocitu, ptá se nás, jestli je správné stát, nebo postupovat s proudem. Pomáhá nám ke kreativitě. Voda je elementem, který pomáhá dostat se do rovnováhy mezi našimi emocemi a emocemi ostatních. Pokud je v nerovnováze, cítíme zatížení z energie ostatních. Přijímáme do svého života negativní energie od ostatních lidí a nedokážeme ji vhodně zpracovávat. Nedostatek i přebytek vody může znamenat vyčerpanost v emocionálním světě a neschopnost činit racionální rozhodnutí.

Pro vyrovnání vody a získání harmonických energií, i získání opětovné objektivity a racionality můžeme dělat několik věcí, které vodu dostávají do rovnováhy. Důležitý je dostatek vody pro náš život a proto nesmíme zapomínat na pitný režim. Lidé, kteří mají nedostatek, i přebytek vody v astrologickém grafu by se měli více koupat, měli by více meditovat a to hlavně v přírodě – v okolí řek i jezer. Stravte chvíle klidu a klidu vnímáním hudby proudící vody. Voda je s námi propojena velmi silně a proto nesmíme ignorovat její zvuk, chuť i vůni. Procházka deštivým letním dnem nás nabije dostatkem energie pro mnoho dalších dní. Čas strávený u řeky, u moře či u bazénu dobíjí vodní znamení zvěrokruhu silou i odolností. Vodní znamení jsou kreativní, a proto vám k vyrovnání vodního prvku dopomůže i kreativní činnost, sledování filmu, čas strávený uměním. Váš prostor pro denní meditace by měl být vyhrazen pouze vám. Meditační cvičení posilujte zvuky spojujícími se s vodou, radí věštkyně Sibyla k harmonizaci vodního prvku ve vašem životě.


Znamení Zvěrokruhu Rak (21. Červen - 22. Červenec)

Znamení zvěrokruhu Rak je v pořadí první znamení, které je spojeno s vodním živlem. Rak se považuje za nejsentimentálnější znamení zvěrokruhu. Znáte ve svém okolí Raka? Tyto charakteristické vlastnosti, které si nyní ozřejmíme jistě sedí i na znamení zvěrokurhu Rak, kterého znáte, protože jeho vládcem je Měsíc a jeho elementem je právě důležitý živel – voda. Rak je základním znamením zvěrokruhu a uzavírá tak propojení do čtverce na astrologickém grafu se znameními Beran, Váhy a Kozoroh, které jsou také považovány za Základní znamení zvěrokruhu. Raku nechybí v životě cílevědomost, která je jeho hnacím motorem pro činnosti, na které se plně soustředí. Jistě není překvapením, když Sibyla specifikuje Raka jako komplikovanou bytost se kterým jsou vztahy někdy komplikované. Rak silně touží po uplatnění a je vždy připraven iniciovat činnost k tomu, aby dosáhl věci, po kterých touží. Věci začíná i dokončuje. Dává si záležet na kvalitě toho, co dělá a je rád, má-li ve svém okolí člověka, který mu pomáhá s jeho vlastním životním seberozvojem. Na své úspěchy je hrdý ai maličkosti ho činí šťastným.

Znamení zvěrokruhu Rak potřebuje, aby byl jeho partner v kontaktu s jeho potřebami a emocemi. Nechce celý život zápasit s někým, kdo mu nerozumí. Nachází-li se ve vztahu, který je spíše zápasem než potěšením, postaví se do obranné pozice. Takový vztah je pro raka bolestivý. Pokud mu na vás záleží, Rak udělá pro vás to první i poslední. Pokud mu nevyhovuje něco, co děláte, či mluvíte můžete se připravit na apatické chování k vašim potřebám a emocím. Znamení Zvěrokruhu Rak se chce celý život cítit co nejbezpečněji a vyhledává způsoby, jak oplatit dobré chování lidem, které na své životní cestě potká. Nemstí se, ale odmění vás za všechno dobré, co pro něj uděláte. Takový je vodní Rak, který je dokonale spojen se svým živlem. Nedostatek vody nebo jeho nadbytek způsobuje raku mnoho emocionálních problémů a výkyvy nálad, které nedokáže zpracovávat. Pro Raka je nutné učit se pracovat s vodním elementem, a hlavně tehdy, jsou-li vaše planety osobního astrologického grafu, umístěny ve vodním živlu ve vyšší frekvenci.

Znamení zvěrokruhu Rak, jehož voda je v balance je dokonalým partnerem . Empatický, Rak je vždy připraven pomoci. Ve vztahu je takový rak Vášnivý a loajální. Takový je život raka, je-li voda v dobré harmonii. Pokud je v nerovnováze cítíte se zrazen, oklamán, cítíte se utažen do vaší vlastní schránky a máte pocit, že vám svět nerozumí. Pokud se takto cítíte je jasné, že vaši vodu musíte dostat pod požadovanou kontrolu. Vaším cílem by měl být vnitřní pocit spokojenosti se sebou samým a se životem, který si tvoříte. Velmi silnou kompatibilitu v lásce dosahuje znamení zvěrokruhu Rak se znamením Býk, kde si rozumíte v každé životní otázce. Váš vztah vykazuje prvky dokonalosti. Dalším vhodným partnerem pro raka je znamení Kozoroh a také druhý Rak. Nevhodným partnerem pro společný život s Rakem je znamení Strlec, a také znamení Blíženci. I život se Lvem bude pro Raka i pro Lev plný výzev, otázek a nenaplněných očekávání, definuje Sibyla, která popisuje základní působení vody na život Raka.


Znamení Zvěrokruhu Štír (23. Říjen - 21. Listopad)

Znamení zvěrokruhu Štír je druhým vodním znamením zvěrokruhu v pořadí. Je to ženské znamení zvěrokruhu, jehož ženská energie je výhodou hlavně pro muže narozené ve znamení zvěrokruhu Štír, kteří díky ženské energii dokážou lépe chápat opačné pohlaví. Štíru vládne v tradiční astrologii planeta Pluto, a v moderní astrologii je Štírovým vládcem planeta Mars. Charakteristika znamení Štír hovoří o tom, že Štír je slunečním znamením, jehož charakterizuji tajemnost, která je charakteristická pro znamení zvěrokruhu narozená s vodním elementem. Štír se pyšní velkou inteligencí. Disciplína a nápaditost dělají ze štíra skvělého člověka, plného dobrých nápadů, a je jasné, že Štír dokáže uspořádat věci ve vlastním života podle svých představ. Povaha štíra je intelektuální a pro toto znamení je také specifická velká fyzická síla.

Štíra charakterizuje vodní element. Kvůli vodnímu elementu mohou ostatním znamením zvěrokruhu připadat vodní Štíři velmi komplikovaní a složití. Poznáte-li je do hloubky, rychle však odhalíte jejich emocionální povahu a jejich pozitivní vlastnosti. Některým se může povaha Štíra jevit jako utažená, mělká, nebo dokonce i stinná. Štír však dobře ví, jak si chránit své srdce před zklamáním, a proto nespěchali do vztahů, které jsou nesmyslné, a které mu mohou ublížit. Štír je vodním znamením, které je na první pohled nepřístupné, ale popravdě jen potřebuje poznat toho, komu bude důvěřovat. Proto se mnohým může zpočátku vztahu zdát, že o vás Štír nejeví zájem, i když tomu tak ve skutečnosti není.

Štír je znamení zvěrokruhu, které vám vždy ochotně a nezištně pomůže. Nenávidí lež a povrchnost a od lidí, kteří jsou povrchní se straní. Přátele si drží blízko sebe a snaží se, aby vztahy s přáteli byly vždy upřímné a čestné. Štír je velmi tvrdohlavé vodní znamení zvěrokruhu, a někdy zůstává fixován na své vlastní představy i přesvědčení. Znamení zvěrokruhu Štír potřebuje po svém boku stabilního partnera, se kterým se bude cítit mocný i nezávislý. Nejsilnější kompatibilitu lásky dosahuje Štír se znameními Býk, Rak, Ryby a také se znamením Panna. Nevhodnými partnery, u kterých bude zapotřebí větší práce na společném vztahu jsou podle astrologie pro štíra znamení Blíženci, Lev, Vodnář a také znamení zvěrokruhu Vodnář. Tyto vztahy vyžadují více práce a méně tvrdohlavosti ze strany štíra.


Znamení Zvěrokruhu Ryby (19. Únor - 20. Březen)

Vládcem znamení Ryby je planeta Neptun, a Ryby se stejně jako ostatní dvě vodní znamení zvěrokruhu řadí k ženským znamením - tedy k těm, která vykazují v životě hlavně ženskou energii. Povaha Ryb je melancholická a někdy se vám ryby mohou zdát jako samotářské znamení zvěrokruhu, i díky tomu, že jsou ryby propojeny s vodním elementem. Pozitivními vlastnostmi ryb je obrovská fantazie, která je jejich nejsilnější zbraní, ale někdy jim bere sílu v životním pokroku, protože svět je pro ryby až příliš nehostinný. Ryby jsou romantické znamení zvěrokruhu. Jsou trpělivé a mimořádně citlivé. Jejich vnímavost okolního života, světa, a také potřeb ostatních činí z Ryb jednoznačně toho nejlepšího partnera a společníka. Ryby jsou znamením tvořivým, a pro řadu ostatních znamení zvěrokruhu jsou tím nejlepším přítelem. Kde jinde najít dobrou radu a podporu v životě, než od znamení Ryby?

Vodní znamení zvěrokruhu Ryby se často podceňuje. Mezi negativní vlastnosti tohoto znamení řadíme také jistou pohodlnost, která vás může brzdit v osobním pokroku v jakémkoli směru, který chcete ve vašem životě zlepšit. Věci půjdou podle vašich představ, ale spíše pomaleji než u jiných znamení. Ryby jsou vodní znamení zvěrokruhu, které umí velmi šikovně používat své silné zbraně v případě, že chtějí upoutat pozornost potencionálního partnera. Někdy, hlavně na začátku vztahu mohou být ryby zmatené, protože zpočátku nevědí přesně po čem touží, a co od vztahu ve skutečnosti chtějí. To, zda jste vhodným nebo nevhodným partnerem pro rybu, se často dozvídáte později, když si Ryba přehodnotí každý detail vašeho začínajícího, rozvíjejícího se vztahu. Z pohledu vodního živlu se Ryby považují za nejemocionálnější znamení zvěrokruhu, jsou také mimořádně citlivé.

Živel vody způsobuje u Ryb rychlou změnu nálady, která může být pro více znamení zvěrokruhu odrazující při začínajícím vztahu. Je mimořádně důležité, aby Ryby během života pracovaly s proměnlivostí svých nálad, a aby se učily pracovat s negativním působením vody z pohledu astrologie. Znamení zvěrokruhu Ryby jsou vynikající milenci. Je nutné jim však porozumět a nezneužívat jejich přátelskost a dobré srdce. Z pohledu kompatibility v lásce si Ryby rozumí se zemským znamením Býk, kde kompatibilita v lásce i ve vztahu dosahuje téměř 90%. Ryby si v lásce rozumí i se znamením Panna, Rak, se znamením Štír, Kozoroh a také s dalšími Rybami. Existuje tedy mnoho vhodných partnerů pro Ryby, které budou s těmito partnery spokojeni a mohou ve vztahu projevit tolik lásky, kolik se jim žádá. Nevhodným partnerem pro Ryby je jednoznačně Blíženec. Chcete-li posilovat vztahy s blížencem je nutné zaměřit se na zlepšení komunikace. Se znamením Lev budou také vaše vztahy většinou jako na houpačce.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.