Element Vzduch - Zvěrokruh

Horoskopy i věštení pro znamení zvěrokruhu:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

Znamení Zvěrokruhu - Blíženci, Váhy, Vodnář

Živel Vzduch

Síla vzdušného elementu nás zvedá vysoko, od nepraktičnosti a materiálnosti k vyšším hodnotám, které jsou pro život znamení zvěrokruhu těmi nejpodstatnějšími. Vzduch v přírodě udržuje oheň, a začátek, i udržování života není bez ohně možné. Vzduch je prvek, který znamená dýchání, svobodu, létání, roztažení křídel. K vzdušným znamením zvěrokruhu řadí astrologie 3 znamení - Blíženci, Váhy a Vodnář. Astroložka prezentuje vzdušná znamení jako ta, která jsou nejméně omezená. Poznání základní síly vzdušného elementu, který vám astrologie přiřazuje vás, může osvobodit a poznání pozitivních vlastností vám pomáhá více se ztotožnit s vlastní energií a dokonale ji ovládnout. Vzdušný prok je podle astrologie energický a intelektuální. Vzdušné znamení zvěrokruhu vodnář, Váhy i Blíženci se však snadno nudí, a k životu potřebují jistou dávku adrenalinu. Mnoho času trávíte analyzováním života, nejen vašeho, ale i života ostatních.

Existují společné znaky, ale také takové, které nejsou pro všechna 3 vzdušná znamení zvěrokruhu stejné. Samozřejmě záleží ve kterém vzdušném znamení jste se narodili. Podle toho se základní vlastnosti vašeho znamení odlišují, o čem si však povíme později. Vzdušná znamení zvěrokruhu jsou většinou kreativní lidé. Pracují nejen v technických oblastech, ale daří se jim iv činnosti, která vyžaduje větší dávku kreativity - spisovatel, učitel, novinář... Vzdušným znamením se daří také v oblasti obchodu, kde jsou často považováni za nejlepší ve svém oboru. Vzdušná znamení zvěrokruhu by po celý život měla být obklopena milovanými, i takovými lidmi, kteří jim umožňují pracovně růst a kariérně se posouvat. Potřebujete ve svém životě inspiraci pro lásku, ale také pro pracovní úspěchy. Často jste však učitelem toho, jak má práce vypadat a nastolíte také správnou disciplínu práce. Proto není žádnou výjimkou najít vzdušné znamení zvěrokruhu na vedoucí pozici v práci – hlavně, pokud jde o vzdušné znamení Váhy.

Vzdušná znamení zvěrokruhu Blíženci, Vodnář i Váhy milují společnost ostatních lidí. Na jedné straně jsou to lidé s vůdcovskými schopnostmi, ale na straně druhé potřebují motivaci či inspiraci k tomu, aby takové pozice v práci dosáhli. Vzdušná znamení zvěrokruhu mohou některá znamení považovat za chladná v lásce, ale na druhé straně v nich s velkou pravděpodobností najdete silné pochopení, bezpečí a oporu, a také stabilitu. Vzdušná a Ohinvá znamení si porozumí v přátelství, v práci, ale i v lásce. Více o kompatibilitě lásky jednotlivých znamení se dočtete níže.

Prvek země, tedy podle astrologie a věštkyně Sibyly odkazuje na jistý, dechberoucí zážitek ze života. Pro ostatní elementy je obtížné vidět svět tak, jak ho vidí vzdušná znamení zvěrokruhu – Váhy, Vodnář i Blíženci. Pokud je naším přítelem, nebo partnerem člověk narozen s prvkem Vzduch cítíme z jeho strany motivaci, mnoho energie, a inspiraci pro náš život. Když je vzušný element v rovnováze dokážeme vést smysluplnou komunikaci s ostatními, dokážeme vnímat svět na krásnější úrovni, uvědomujeme si krásu maličkostí, které nás obklopují. Vzduch naplňuje nejen srdce jeho nositele inspirací a zvědavostí, která je blízká právě znamením zvěrokruhu ovládaným vzdušným elementem. Dokážeme-li správně pracovat s energií vzduchu, dokážeme si naplno užívat proud času našeho života.

Zvěrokruh a 4 Elementy:


Láska Vzdušných Znamení Zvěrokruhu - Vodnář, Váhy, Blíženci

Jak se projevuje láska ve vztazích, zda v počátcích vztahu u vzdušných znamení zvěrokruhu, kterým jsou znamení Váhy, Blíženci, či Vodnář? Obecně jsou tato znamení díky vzduchu proměnlivější než znamení narozená s prvkem země, vody nebo ohně. Když se o něco zajímají, dají ze sebe vše pro to, aby tato věc tvořila součást jejich života. Vdušná znamení jsou přizpůsobivější a berou věci mnohem snazší než ostatní znamení. To platí i pro lásku. Jsou přesvědčivé a mají neuvěřitelnou energii i sílu, chtějí-li něco pro sebe, chtějí-li dosáhnout zájmu objektu svého zájmu. Vzuch je prvkem loajality a proto jsou 3 vzdušná znamení zvěrokruhu nesmírně loajální ve vztahu, manželství i v partnerském životě…

Jak jsme již zmínili, znamení Blíženci, vodnář i Váhy častokrát motivují ostatní. Proto se v jejich blízkosti někdo může cítit slabý, ale jiná znamení zase cítí obrovskou dávku inspirace. Záleží na tom, jak váš vzdušný přítel či partner zvládá svůj vlstný element, a jak důkladně s ním pracuje. Pokud je vzduch vyrovnaný, tato znamení dokáží vysvětlit a pracovat s každou křivdou, s každou hádkou...

Pokud není vzduch dostatečně zpracován, dochází více k nedorozuměním a může být narušena i společná komunikace v lásce či v partnerských vztazích. Vzdušným znamením zvěrokruhu nedělá problém projevit své pocity a myšlenky za předpokladu, že svému partnerovi důvěřují. Negativem v životě se vzdušným znamením je fakt, že všechna 3 znamení jsou prchlivá a až příliš hovorná, či ochotná podat pomocnou ruku i ostatním. Vzdušné znamení zvěrokruhu se nezamýšlí nad tím, že projevuje jiné osobě více sympatií či pomoci, než by se patřilo. Je to člověk, který chce každému pomoci, poradit, a právě tento fakt, může u partnera vzdušného znamení zvěrokruhu vyvolávat pocit obav a žárlivosti.

I ve vztazích a lásce se projevuje analytická stránka osobnosti vzdušného znamení. Blíženci jsou více proměnlivý, než ostatní vzdušná znamení. Blíženec je v lásce flexibilní a chce být vyslechnut. Váhy jsou rádi pokud mají po svém boku někoho, kdo jim připomene, jak jsou důležité. Chtějí uznání. Po většině jsou diplomatické a ve vztahu velmi oddané a jemné. Vodnář touží iv lásce po vlastním prostoru, který byste mu neměli zapomínat dopřát. Vodnář je nejvíce uzavřen v rozhovorech a v projevování emocí ve vztahu, ze všech 3 znamení celého zvěrokruhu.

Jak se dělí elementy podle západní astrologie? Sibyla se věnuje nejen specifikování elementu vzduch a základních principů jeho fungování. V seznamu níže jsou uvedena znamení zvěrokruhu, kterým náleží životní element. Víte, s jakým elementem jste se narodili vy, a jak správně pracovat s elementem, který do velké míry zasahuje život, energii a stabilitu 12ti znamení zvěrokruhu?


Jak vyrovnat Vzdušný element?

Aby byl tento element v rovnováze je nutné naučit se s ním pracovat , aby vám do života přinášel radost, a ne problémy, či starosti. Pokud se naučíte správně pracovat s vaším elementem je jisté, že v životě pocítíte enormní množství rovnováhy, a že váš život bude v tom správném balance. Existuje několik možností, které mohou vzdušná znamení zvěrokruhu využít ke správnému vyrovnání energie, která je někdy oříškem i pro samotná vzdušná znamení, nejen pro jejich partnery. Vzduch je jednoznačně prvkem, který naplňuje znamení zvěrokruhu zvědavostí, kreativitou a inspirací.

Je-li vzduchu v našich životech nedostatek je jasné, že se 3 znamení zvěrokruhu - Vodnář, Váhy i Blíženci cítí nepochopeně, a sebevědomí těchto znamení upadá. Nedostatek vzduchu v astrologickém grafu znamení, znamená málo inspirace pro práci i pro život. Můžete mít problém vidět věci racionálně či objektivně. Na druhé straně však může být ve vašem životě také přebytek vzduchu, který také způsobuje několik problémů v životě vzdušných znamení, ale i těch znamení, jejichž astrologický graf hovoří o velkém množství planet v prvku vzduchu. Tito lidé se zase cítita spoutaní pravidly. Máte tendenci řešit životy ostatních víc, než ten vlastní. Máte problém odpustit sobě samému nebo jiným. Každý přešlap v životě se s vámi nese po celá léta a nedokážete je prostě zapomínat. Naštěstí však existují cvičení k tomu, abyste vzduch ve vašem životě vyrovnali a naučili se žít se sójí duší, a se svým tělem v dokonalé harmonii.

Jak tedy správně vyrovnat energie prvku vzduchu? Vhodným způsobem jsou meditace a dechová cvičení na denní bázi. Učte se pracovat s vaším dechem, který vás nasměruje na správné myšlenky. Denně denně se učte správné meditaci, která je základem vašeho vyrovnaného Já. Pokud máte děti, a chcete udělat radost nejen sobě, ale také jim, využijte váš element přetvořený do síly přírody - jděte společně s dětmi pouštět draka. Užívejte si čerstvý vzduch, jeho vůni, sílu, energii. Těšte se z radosti dětí, jejichž úsměv dokonale balancuje vaši energii. Pro více vzdušných znamení je vhodnou možností ke srovnání životní energie i psaní deníku, kterému prozradíte vaše trápení a negativní pocity. Kofein byste měli ve vašem životě omezit hlavně tehdy, je-li vaše energie vzduchu přebytečná. Nové dovednosti zase motivují ty, jejichž astrologický graf naznačuje nedostatek vzduchu v životě – učte se novým věcem tehdy, pokud cítíte smutek či úpadek sebevědomí. Nahlas zpívejte, a čtěte o tom, co vás zajímá. Některá vzdušná znamení vyrovnají svoji energii dokonalým spojením se svým elementem – například skokem z padáku, jízdou na motorce, díváním se na obrovské vlny u moře, které způsobil právě vítr. Možnosti na to, jak udržovat vzduch v rovnováze je mnoho, ale základem vašeho správného fungování jsou meditace a dechová cvičení.

U každého ze 3 znamení zvěrokruhu se vzduch projevuje jinak. V následujících řádcích si vysvětlíme, jak vzuch působí specificky na jednotlivá vzdušná znamení zvěrokruhu, a také na to, jak se projevuje láska a emoce o těchto 3 slunečních znamení.


Znamení Zvěrokruhu Blíženci (21. Květen - 20 Červen)

Prvním vzdušným znamením v pořadí, je znamení zvěrokruhu Blíženci, kterého ovládá vzduch. Blíženci jsou znamením mužským. Ze všeobecného hlediska je znamení zvěrokruhu Blíženci považováno za velmi vnímavé znamení, které je přizpůsobivé, pružné a optimistické. Na druhé straně má však i negativní vlastnosti, kterým je větší žárlivost a netrpělivost. Pro znamení zvěrokruhu Blíženci je mimořádně důležité naučit se dokonale vyrovnávat element vzduch, a zabránit tak negativním vlastnostem tohoto znamení ovládnout život. Zejména v případě, že se potýkáte s velkou žárlivostí nebo s nestálostí ve vašich pocitech. Je velmi důležité, aby se Blíženci odosobnili od povrchnosti a také od sebeklamu. Blíženci se ve svém životě musí naučit pracovat is financemi, ik tomu vám dopomáhat znalost toho, jak se ztotožnit se vzdušným elementem, a jak s ním pracovat.

Mužská znamení, k nimž patří i Blíženec, mají tendenci rozhodovat a určovat směr života ostatních. Blíženci jsou pohyblivé znamení zvěrokruhu, ke kterým se řadí Střelec, Ryby, Panna i Blíženec. Díky pohyblivému prvku v životě má Blíženec bohatý vnitřní život a je schopen se přizpůsobit. Nejjednodušším způsobem, jak Blíženec vyrovná element vzduch ve svém životě, je zaměření se na praktické věci, které mu pomáhají směrem k naplnění jeho životní cesty a životního cíle. Je vhodné, aby se Blíženec věnoval fyzické aktivitě, která podporuje nejen zdraví fyzického těla, ale také psychiky blížence.

I v lásce a ve vztazích se projevuje proměnlivá povaha vzdušného znamení Blíženci, která se během společného života neustále mění. Blíženec je znamením zvěrokruhu, které je otevřeno, a neustále chce diskutovat o problémech, ale také o řešení ve vašem vztahu. Blíženci chtějí být vyslechnuti, a milují dlouhé smysluplné rozhovory se svým partnerem či s nejbližšími. Nejvyšší kompatibilitu v lásce dosahuje znamení zvěrokruhu Blíženci, se vzdušným znamením vodnář, s ohnivým znamením Střelec a také se znamením zvěrokruhu Lev, as druhým blížencem. S těmito znameními zvěrokruhu si rozumíte nejen v komunikaci, ale také ve společných názorech na budoucnost, a se střelcem si do velké míry důvěřujete, a proto v tomto vztahu netrápí žárlivost.

Nejmenší kompatibilitu v lásce pociťuje znamení zvěrokruhu Blíženci s vodním znamením ryby, kde však můžete využít komunikace pro prosperitu vašeho vztahu. Menší kompatibility dosahujete i se znamením Kozoroh, štír a s vodním znamením zvěrokruhu rak. v těchto spojeních v lásce, v přátelských vztazích, či při začínajících vztazích znamení Blíženci s nekompatibilními znameními zvěrokruhu, může být problémem nejen nedůvěra a žárlivost, ale také problémy v komunikaci a společných názorech na budoucnost, či nejdůležitější životní témata.


Znamení zvěrokruhu Váhy (23. Září - 22. Říjen)

Vládnoucí elementem znamení zvěrokruhu Váhy, je vzduch, a jejich vládnoucí planetou je planeta lásky, krásy, potěšení a štěstí - planeta Venuše. Váhy patří k základním znamením zvěrokruhu, a řadí se tak ke znamení Beran, Rak a Kozoroh. Tato znamení zvěrokruhu spojuje ambicióznost, touha po uplatnění, iniciativa. Váhy jsou šarmantní a magnetické znamení zvěrokruhu, které je společenské, ale vybíravější, než Blíženci. Svou společnost si vybírají a rádi tráví čas s těmi, kteří jsou jim nejbližší. Rodina je pro Váhy nesmírně důležitá, a opatrují si ji po celý život. Váhy jsou jediné vzdušné znamení ovládané planetou krásy a lásky – Venuší, která dodává do života Vah rozkoš a radost.

Váhy se považují za nesmírné diplomatické znamení zvěrokruhu, které zná společenské hranice a povětšině je i dodržuje. Nedostatek, ale také přebytek energie vzduchu v jejich životě může způsobovat výkyvy v tom, jak Váhy vidí svou společenskou stránku. Přebytek vzduchu může z Vah také udělat introverta, který se plně zaměřuje pouze na nejbližší, na kterých je někdy až závislý. I zde se ukazuje, jak velmi důležité je učení o tom, jak vyrovnat vlastní, životní element. Váhy se častokrát neumí rozhodnout, pokud mají na výběr několik příznivých možností. Dlouho váhají, protože kalkulují se všemi možnostmi, které by následovaly po jejich rozhodnutí. Váhy se považují za nerozhodné, ale jsou spíše přehnaně analytické a opatrné ve svých rozhodnutích. Ne však kvůli sobě, ale kvůli tomu, jak by jejich rozhodnutí ovlivnila i životy lidí, na kterých Váham záleží. Toto vzdušné znamení zvěrokruhu je nadané, je kreativní a mimořádně pracovité.

V lásce můžete od Vah očekávat velkou loajalitu a oddanost. I když na začátku musí váhy překonat mnoho problémů ve svých rozhodnutích a obavách, později se z Vah stává oddaný parter, který vám po kouscích odhaluje celou svou duši a celé své srdce. I když zpočátku je vášeň ve vztahu mnohem silnější než později není to způsobeno upadajícím zájmem, ale spíše jinými prioritami, protože postupem vztahu představujete pro svého partnera narozeného ve znamení zvěrokruhu Váhy přítele, partnera, životního společníka. U Vah je důležité udržovat oheň vášně, a proto se k váhám některá znamení hodí více, jiná méně. Hodí se k vám hlavně takoví partneři, kteří vyvažují vaši energii vzduchu.

Vysoké kompatibility v lásce dosahujete se znamením Blíženci, a také se znamením Lev. Rozumíte si v komunikaci, v emocích i v důvěře. Váhy nedosahují s nikým extrémně výjimečné kompatibility, protože jsou považovány za nejkomplikovanější znamení pro projevení pocitů a lásku. Jsou skutečným oříškem. Musíte je postupně poznávat a nakonec je ani nemusíte dokonale znát. Nejnižší kompatibilita v lásce je podle astrologie předpovídána Váhám se znamením Štír, Býk, a se znameními Střelec a Ryby. Ryby jsou však například znamením, které ve váš dokáže rozdmýchat vášeň i po letech společného života podobně, jako i znamení Rak. Pro lásku s váhami je důležité neustále je ubezpečovat o pravosti vaší lásky ao tom, jak důležitý je pro vás partner narozený ve vzdušném znamení zvěrokruhu Váhy.


Znamení zvěrokruhu Vodnář (20 Leden - 18. Únor)

Vodnář v první řadě potřebuje více prostoru, iv milostných vztazích. Element vzduch, který Vodnáři náleží z nich dělá vysoce intelektuálního člověka, který dokáže vhodně zpracovávat svou inteligenci. Vodnář se považuje za jedno z nejinteligentnějších znamení z celého zvěrokruhu. Uvažuje racionálně a logicky. Je rezervován a uvolněn. Někdy je problémem Vodnáře projevení svých myšlenek a pocitů, protože Vodnář se nemůže zavázat, dokud ke svému partnerovi necítí naprostou oddanost a důvěru. V lásce také potřebuje nezávislost, kterou jistá znamení zvěrokruhu nejsou ochotna tolerovat. K pozitivním vlastnostem vzdušného Vodnáře patří jeho originálnost a intuice, která dokáže Vodnáře navigovat a určit správné směřování, pokud se vodnář neumí rozhodnout, kterou cestou se dále ubírat. Na vaši intuici se můžete za všech okolností spolehnout. Vodnář je znamení zvěrokruhu, které je často bezstarostné, a jeho nedostatkem je pocit osamělosti, který je obtížně zaplnit. Některým partnerům Vodnáře se také nemusí líbit jeho touha po svobodě, a po výstředních koníčcích.

Vodnář je schopen logicky myslet a usměrňovat životní rozhodnutí, cíle a cesty ostatních. Své nadání může uplatnit v technických pracích, může se věnovat i Přírodě a přírodním vědám, které uspokojují zvědavost posledního vzdušného znamení zvěrokruhu v pořadí. Zvědavý Vodnář je nezastavitelný tehdy, zajímá-li se o věci, které ho naplňují a baví. Z jídelníčku je nutné vyřazení takových potravin, které vás zatěžují a blokují plné projevení pozitivních vlastností vašeho vzdušného prvku. Vodnář je dobrodružné, a většinou i romantické sluneční znamení, které je v lásce poněkud komplikované.

Silnou kompatibilitu v lásce dosahuje znamení Vodnář se znamením Blíženci, váhy, Střelec, is ohnivým znamením zvěrokruhu Beran. Tato 4 znamení představují pro Vodnáře ideálního partnera, který dokážou pracovat s vaší energií, vhodně ji doplňovat a vyrovnávat. Právě z tohoto důvodu se ve vztahu s těmito 4 znameními cítí Vodnář nejlépe, svobodně. Na druhé straně, nevhodnými partnery pro dlouhotrvající vztah Vodnáře jsou sluneční znamení Býk, Štír, a znamení zvěrokruhu Lev. S těmito třemi znameními cítí Vodnář jistá omezení, nesvobodu či spoutání, což není pro život Vodnáře zrovna příznivou zprávou.

Díky znalosti práce se vzdušným prvkem však dokážete váš vzdušný element správně zpracovat a proto by tyto vztahy nemusely být komplikované, pokud se o správné fungování tohoto vztahu budete upřímně snažit. Jste neobyčejně učenlivý a citlivý člověk a také pozitivní vlastnosti vašeho znamení musíte využít ve svůj prospěch – pro pokrok v osobním životě i v partnerském vztahu. Pro krásnější budoucnost, lásku a pro hluboké prožívání emocí každého vodnáře. Povznáváte se nad všednost života a vidíte i ty nejdrobnější pozitivní maličkosti života. Učte ostatní jak žít, užívejte si romantiku a lásku, a tak dokonale využijete váš vzdušný prvek.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.