Zvěrokruh

Horoskopy i Věštení pro Zvěrokruh:


Vyskoušejte Také Horoskopy:

ZVĚROKRUH & ROZDĚLENÍ ZVĚROKRUHU

Zvěrokruh na základě Astrologie

Graf astrologie, který známe jako zvěrokruh znázorňuje souhvězdí zvěrokruhu s daty, kdy Slunce prochází přes uvedená znamení zvěrokruhu. Například, Slunce je ve znamení Lev umístěno v období od 23. července do 22. srpna. Zvěrokruh má bohatou historii, už v pozdějším středověku spatřovat náznaky zvěrokruhu, jak jej dnes známe.

Sibyla se častokrát potýká s různými otázkami, které se zaměřují na astrologii i zvěrokruh. Častokrát se lidé dotazující věštění, zda informace o znamení ptají, jaké je nejlepší, nejsilnější, či nejkrásnější znamení a jak se zvěrokruh dívá na lásku jednotlivých znamení? V astrologii však zvěrokruh nerozděluje znamení na takové extrémní kategorie. Musíme se zaměřit na konkrétní rozbor, aby Sibyla uměla specifikovat jednotlivé znamení. Neexistuje konkrétní odpověď na to, zda zvěrokruh obsahuje jednoznačně nejlepší či nejhorší znamení.

Každé znamení je důležitou skládačkou, a vytváří jeden celek - zvěrokruh, který je nám známý prostřednictvím západní astrologie. Zvěrokruh, který popisuje naše astrologie je například odlišný od toho, který definuje například astrologie čínská. Čínský zvěrokruh je například zaměřen na konkrétní roky narození, a celému roku vládne jisté zvíře. Zvěrokruh evropský, se kterým také pracuje Sibyla, specifikuje zvířetník na základě kratšího období narození. V každém ročním období - jaro, léto, podzim, zima, jsou umístěna 3 znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh tak tvoří součet 12ti znamení astrologie, která jsou součástí předpovědi Sibyly i osobního Horoskopu.


Zvěrokruh z pohledu 4 elementov

Zvěrokruh se rozděluje na základě více kategorií, o kterých vám Sibyla více řekne v těchto částech, než se učíme poznávat astrologii a pracovat s ní. Abychom pochopili celý zvěrokruh je nutno znát základní rozdělení. Tím prvním je rozdělení znamení, základní zvěrokruh, který rozděluje 12 znamení podle dat narození. Zvěrokruh se podle prvních poznání tedy dělí podle data narození jednotlivých znamení, podle západní astrologie:

Takto je v základu podělen zvěrokruh, kde je patrné, že začíná znamením Beran, kterým začíná také období Jari, a končí znamením Ryby, kterým končí období zimy. Každé ze znamení je částí skládačky, která dokonale vytváří kompletní zvěrokruh, se kterým pracují Horoskopy, předpovědi, a které jsou úzce propojeny is věštbou prostřednictvím tarotu, se čtením z ruky a také s dalšími mnoha způsoby předpovídání budoucnosti…

12 slunečních znamení zvěrokruhu se dále dělí na menší kategorie – například i podle vládnoucích elementů, či podle období – jaro, léto, podzim, zima, ve kterém je zvěrokruh i astrologie umísťují. Zvěrokruh v průběhu času kreoval pro každé znamení specifické vlastnosti i asociace, jak je známe dnes. Sibyla umí prostřednictvím osobního Horoskopu přesně určit barvu, která vám pomáhá v překonávání negativních energií. Čínský zvěrokruh je také velkým pomocníkem pro vytváření osobních astrologických grafů, neboť pomáhá určovat prvky feng-shui, které jsou zodpovědné za energii i auru kolem nás.

Abychom porozuměli tomu, co nám chce zvěrokruh říci je vhodné znát každé důležité rozdělení zvěrokruhu, o kterém mluví Sibyla v dalších důležitých článcích, které pomohou poznat nejen znamení zvěrokruhu, ale čtenářům pomáhají také nahlédnout do základů západní astrologie. Samozřejmě, Sibyla se postupně zaměřuje nejen na náš zvěrokruh, ale také na zvěrokruh čínský, který je také velmi důležitý pro komplexní znalost našeho slunečního znamení.

Zvěrokruh a 4 Elementy:

Zvěrokruh pracuje nejen se silou Slunce

Slunce se ve skutečnosti nehýbe, protože ukotvuje naši sluneční soustavu jako její největší objekt. Z naší pozice na zemi je však patrné slunce v neustálém pohybu, vysvětluje Sibyla. Právě z tohoto důvodu se mění i jeho umístění na obloze a díky pozorování Slunce ze země se postupem času tvořil zvěrokruh. Poloha, ve které se tedy z našeho pohledu slunce nacházelo v čase a datu vašeho narození, tedy specifikuje vaše znamení zvěrokruhu.

Sluneční znamení, jeho poznání a zařazení do zvěrokruhu, je startovním bodem věštby, i budoucí předpovědi u zkušených astrologů. Je to startovací rampa nejen pro ty, kteří se snaží pochopit zvěrokruh i předpověď astrologie. Mimořádně důležitým poznáním je také ascendent – ​​tedy poznání bodu, který označuje hodinu narození daného člověka, je to znamení, které ve chvíli vašeho narození vychází nad obzor.

Chcete-li znát váš přesný ascendent, věštkyně Sibyla říká, že zvěrokruh vám tuto informaci neodhalí, bez poznání přesného času a místa vašeho narození. Sibyla vám během tvorby školy astrologie také představí, jak poznat a určit váš ascendent, a co pro vás znamená. Například sluneční znamení Rak, nemusí být narozeno také s ascendentem Raka. Záleží na tom, jaká je vaše hodina narození, váš zvěrokruh a descendent tak může být umístěn v Raku, nebo v dalších 11 znamení zvěrokruhu – ascendentu může vládnout jiná znamení než je vaše sluneční. Pokud byste se například narodili přesně v poledne, váš ascendent je umístěn ve Střelci – a tak jste Rak s ascendentem ve Střelci… Zvěrokruh konkretizuje ascendent jako část poznání, která hovoří o tom, jak působíme na venek, hovoří o vzhledu ao tom, jakým toužíme být, mluví o fyzickém těle.

Znamení, které vám určil zvěrokruh tak představuje vaši základní osobnost, je to způsob, jakým se pohybujete životem. Všechny aspekty vašeho života – vaše sny, touhy, vaše myšlení z vás však činí výjimečného člověka. Nicméně existují profily, charakteristické vlastnosti, které popisují celý zvěrokruh, a kterým umí Sibyla určit společné znaky pro specifická znamení zvěrokruhu. Váš osobní Horoskop narození od Sibyly, vypracovaný s přesným časem, datem a místem narození o vás prozradí víc, než byste očekávali. Je to specifický nebeský profil, kosmický, sluneční otisk prstu, přiřazený každému jednotlivci při jeho narození. Tak silný je zvěrokruh a znamení, které ho tvoří.


ZÁKLADNÍ ZVĚROKRUH A JEHO PODSKUPINY

Základnímu rozdělení zvěrokruhu už nyní rozumíme. Zvěrokruh se dělí na 12 slunečních znamení a jaké je to vaše vám prozradí vaše datum narození. Znamení zvěrokruhu a ascendent nemusí být a většinou ani nejsou stejné. Ascendent představuje hodinu a místo narození, zatímco znamení zvěrokruhu je vám přiděleno přes datum vašeho narození. Zpočátku může být rozdělení, které definuje zvěrokruh pro začátečníky matoucí, ale postupně vám zvěrokruh připadá víc a víc logický - jednoduchý.

Zvěrokruh a jeho 12 znamení se následně po prvním rozdělení dělí na další podkategorie. Podle vládnoucích elementů víme určit, zda je váš zvěrokruh ovlivněn prvkem Ohně, Země, Vzduchu či vody. V každé skupině elementů - Voda, Vzduch, Oheň i Země se nacházejí tři znamení zvěrokruhu. Známe toto rozdělení, které zvěrokruh vysvětluje, podle základních živlů, elementů:

Ve zkratce zvěrokruh ozřejmuje jisté společné charakteristické vlastnosti znamení podle elementů. Ohnivé znamení zvěrokruhu jsou vášnivé, nadšené pro to, co dělají. Zemské jsou uzemněné, nesmírně praktické. Vodní znamení zvěrokruhu jsou považována za velmi intuitivní a jejich citlivost a emoce jsou na vysoké úrovni. Vzdušná znamení popisuje západní zvěrokruh jako zvědavá i intelektuální. Poznejte svůj zvěrokruh, určitě nejen vaše sluneční znamení, případně ascendent, ale i váš element, který je pevně propojen s životem zvěrokruhu.


MODALITY ZVĚROKUHU

Dalším, velmi důležitým rozdělením, které je pro zvěrokruh důležité, je jeho dělení podle modalit. Podle vlastností znamení zvěrokruhu podle ročního období, kdy jim zvěrokruh určil vládnutí. Znamení zvěrokruhu se označují za Základní, Pevné a Pohyblivé. Do každé skupiny patří 4 znamení zvěrokruhu, jejichž element je v každém případě jeden ze čtveřice elementů.

Základními znameními zvěrokruhu jsou znamení Beran (element oheň), Rak (voda), Váhy (vzduch), Kozoroh (zem). Zde vidíte, že ve čtveřici základních znamení je zastoupen každý živel zvěrokruhu, každý element. Jedno znamení představuje i jeden element zastoupený v základních znameních, které definuje osobní zvěrokruh. Základní sluneční znamení se vyskytují v počátku sezóny - na začátku jara, letních dnů, podzimu i zimy. Představují počátek, zrození, restart, nové možnosti.

Pevná znamení zvěrokruhu jsou Býk (zem), Lev (oheň), Štír (voda) a Vodnář (vzduch). Opět jsou zastoupeny všechny, různé elementy. Zvěrokruh se dívá na Pevná znamení zvěrokruh uako na ty, které pokračují, jsou stabilní, konzistentní. Vyskytují se ve středu jistého ročního období a jsou ukotveny ve středu jistého cyklu. Považují se za silná a stabilní znamení. Zvěrokruh říká, že tato znamení udržují životní tempo, osobní pohyb, a vzájemné doplnění energií s jinými znameními pouze prospívá vašemu životu, protože pevná znamení představují jádro, kotvu, stabilitu. Nebojí se změn a energie svého živlu.

Poslední skupinou rozdělení o kterých říká Zvěrokruh, podle modality jsou znamení Pohyblivá. Ty ukončují sezónu ročního období, vykytují se na konci jara, léta, podzimu i zimy. Definice, kterou zvěrokruh směřuje k těmto znamením, hovoří o znameních Blíženci (vzduch), Panna (země), Střelec (oheň) a Ryby (voda), jako o lidech, kteří plynou životem bez velké námahy. Jsou schopny rychlé transformace, přijímají změnu, se kterou dokážou pracovat.

CO NÁM TOUŽÍ ZVĚROKRUH ŘÍCT?

Již tedy znáte základní rozdělení, které je specifické pro zvěrokruh. Poznání základní charakteristiky vašeho konkrétního slunečního znamení i vašeho ascendentu vás spojuje s vaší energií a dokonale vám vypráví příběh o vás samém. Nezapomínejte, že k dokonalému pochopení zvěrokruhu i znamení je nutné znát svůj osobní astrologický graf, který byl přisouzen pouze vám při vašem narození. Nyní si ve zkratce představíme celý astrologický západní zvěrokruh – 12 znamení a základní fakta, která musíte o těchto znameních znát.


Zvěrokruh - Beran je znamení:

Beranovi vládne planeta Mars, která zesiluje odvahu a bojovnost ohnivého znamení zvěrokruhu Beran. Pokud je váš ascendent umístěn v beranovi, navenek působíte jako činorodý člověk, sebevědomý jedinec, který se do činností vrhá s nadšením. Zvěrokruh dále definuje, že je-li Slunce v Beranovi (ve znamení povýšení), tato pozice zvyšuje vitalitu i sílu.


Zvěrokruh - Býk je znamení:

Vládcem Býka je planeta radosti a schopnosti vnímat krásy světa – Venuše. Býk nemá během života problém s hmotným zabezpečením a je velmi oddané i tolerantní znamení. Člověk s ascendentem v býku působí na okolí nesmírně klidně a stabilně, ale problémem může být rychlé přibývání na váze právě u člověka, který má ascendent v býku, upozorňuje zvěrokruh i Sibyla. Slunce v býku znamená období, kdy se do popředí našeho zájmu protlačuje materiální zabezpečení a finanční stabilita.


Zvěrokruh - BLÍŽENCI JSOU ZNAMENÍ:

Vládcem znamení zvěrokruhu Blíženec je Merkur, planeta zodpovědná za komunikační schopnosti a také za rychlé učení, i poznávání světa v jeho pravém smyslu. Je-li ascendent v Blíženci navenek působíme život, přizpůsobivě a postava je spíše štíhlá, atletická. Slunce umístěné ve vzdušném znamení Blíženci představuje kontakty s novými lidmi a období vhodné pro cestování i literární činnost.


Zvěrokruh - RAK JE ZNAMENÍ:

Vládcem pro Raka je mocný Měsíc, který zesiluje charakteristické vlastnosti muže i ženy, které se narodily se Sluncem v Raku. Rak je znamením charismatickým, jeho organizační schopnosti jsou obdivuhodné, je to znamení sebevědomé a nápadité. Ascendent v Raku znamená člověka, který působí charismatický a sebevědomě. Ascendent v Raku popisuje člověka působícího velmi žensky, ale někdy plaše a zasněně. Slunce v Raku znamená čas, kdy projevujeme charisma, upřímnost a naše emoce.


Zvěrokruh - Lev je znamení:

Slunce vládne člověku, jehož datum narození zvěrokruh označuje za období Lva. Lev je znamením vytrvalím i nadšeným pro činnosti, které miluje. Lvovi nechybí organizační dovednosti a dostatek upřímnosti. Pro takto umístěný ascendent jsou charakteristickým rysem husté vlasy a výrazný hrudník. Pokud se Slunce usídlí v Lvi nastává aktivní období, kdy je vhodné budovat vlastní sebevědomí a využít dar charismatu pro naše životní pokrok.


Zvěrokruh - Panna je znamení:

Merkur vládne ve zvěrokruhu znamení Panna, jejíž analytické myšlení a smysl pro detail darmo hledat u jiného znamení. Nachází-li se ascendent ve znamení Panna člověk navenek působí štíhle, projevuje obrovské nadšení pro pořádek a takovému člověku mimořádně záleží na každém detailu. Slunce nacházející se v Panně otevírá dny, kdy je náš zájem směřován na zdraví i na lepší výsledky v našem pracovním životě.


Zvěrokruh - Váhy sú znamení:

Vládcem pro váhy je planeta harmonie i lásky – Venuše, představující spokojenost. Váhy patří k vzdušným znamením zvěrokruhu, a mají velký smysl pro krásu i harmonii. Ascendent ve Vahách představuje člověka, který na okolí zapůsobí svou elegancí a diplomatickým způsobem vyjadřování. Ostatní lidé se v okolí člověka s ascendentem ve vahách cítí mimořádně příjemně. Slunce v tomto vzdušném znamení představuje čas, kdy nacházíme obrovskou potřebu rovnováhy pro život.


Zvěrokruh - Štír je znamení:

Vládnoucí planetou pro Štíra je Mars i Pluto – záleží na tradiční a moderní astrologii. Štír každopádně cítí vliv obou planet, které vám propůjčují intenzivní cítění pro problémy a potřeby ostatních, i terapeutické vlohy. Ascendent ve Štíru popisuje člověka působícího tajemně, a někdy je jeho pohled až nebezpečný. Slunce umístěné ve vodním znamení zvěrokruhu Štír znamená velká očekávání a zájem o skryté, tajemné věci.


Zvěrokruh - Střelec je znamení:

Vládcem pro 9. znamení zvěrokruhu v pořadí je planeta Jupiter představující optimismus a obrovskou moudrost v životě každého Střelce. Ascendent ve Střelci mluví o osobě, která se jeví jako všestranná a nadšená pro každou činnost, kterou začne. Slunce ve Střelci prezentuje období, kdy máme chuť cestovat a chceme poznávat nejen sebe sama ale také svět, a jeho krásy. Když se Slunce nachází ve Střelci objevujeme období vhodné pro rozšiřování obzorů.


Zvěrokruh - Kozoroh je znamení:

Desáté znamení zvěrokruhu uzavírá zemský element v pořadí zvěrokruhu. Je to znamení, kterému vládne Saturn, planeta představující vytrvalost a někdy uzavřenost. Ascendent v Kozorohu znamená seriózní sebevyjádření, vážnost ve tváři nositele tohoto ascendentu a také se navenek můžete jevit jako člověk uzavřený do sebe samého. Období ukotvení Slunce ve znamení Kozoroh je orientováno na práci a pokrok v kariérním směru.


Zvěrokruh - Vodnář je znamení:

Předposlední znamení v pořadí, které zvěrokruh pojmenovává Vodnář je znamením, kterému vládnou planety Saturn a Uran. Tyto dvě planety astrologie propůjčují vodnáři nezávislost a originalitu. Ascendent ve Vodnáři znamená schopnost usmiřovat ostatní, působíte společensky a nechybí vám smysl pro estetiku. Slunce ve Vodnáři je periodou, kdy se středobod pozornosti každého orientuje na rychlé a efektivní získávání informací.


Zvěrokruh - Ryby sú znamení:

Množství pozitivních klíčových slov popisuje vodní znamení ryby, jehož vládcem jsou planety Neptun a Jupiter. Tyto planety dodávají životu Ryb soucit, ale někdy mohou být zodpovědné za nitro chaos v životě tohoto znamení. Ascendent v Rybách znamená soucitné a vřelé vystupování navenek a velmi dobrotivé rysy ve tváři toho, komu zvěrokruh ascendent přiřadil. Slunce v Rybách uzavírá období Zimy a znamená dny, kdy soucítíme se vším živým, chceme pomáhat a snažíme se o to, aby byl svět lepším místem pro nás samé, ale obecně pro život.


Zvěrokruh tedy základně rozděluje znamení na více kategorií. Teď, když už znáte základní podobu vašeho znamení, je načase poznat i další prvky astrologie, se kterými vás postupně seznamuje astroložka Sibyla, která vytváří Horoskopy exkluzivně pro stránku Horoskop a Tarot.

Využijte sociální sítě a napište nám, jaká je vaše kombinace života – jaké je vaše sluneční znamení, jaký scendent vám přisoudil zvěrokruh, jaká je vaše energie, i to, který element vládne vašemu životu. Spojte se přes sociální sítě s naší, stále se rozrůstající komunitou, a poznejte celý zvěrokruh, astrologii, věštění i předpovídání budoucnosti a naši věštkyni Sibylu, i celý tým Horoskop & Tarot.

Vyskoušejte Také:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.