Horoskop Srpen 2022

Horoskop 2022 - Srpen 2022

Horoskop 2022 - měsíc Srpen - Mars v kvadratuře Saturnu, Měsíční Nov v zemském znamení Panna ...

Couvající pohyby 4 planet v úvodu srpna připomínají vnitřní pravdu, kterou si musíme zachovat hlavně k sobě samému. Nesmíme si myslet, ani představovat budoucnost, protože tyto představy nemusí být reálné. Horoskop Srpen 2022 říká, že se soustředíme hlavně na realitu, na kráčení za svými cíli, a na dokončení všeho, co souvisí s našim budoucím úspěchem. V Srpnu také planeta Uran vyzdvihuje naši originalitu, a přináší odpor k omezením, říká horoskop srpen 2022. Lidé kteří trpí klaustrofobií mohou mít v tomto období větší problémy se svým zdravím, protože jsou citlivější na tento problém.

Retrográdní Uran vidí množství příležitostí v životě, a snaží se nás posouvat tím správným směrem. Pusobí i na roční Horoskop Srpen 2022. S tímto pohybem uranu však souvisí i vrozený strach, který se musíme naučit akceptovat, aby nezasahoval do našich budoucích rozhodnutí. Strach nás velmi omezuje při našich každodenních životních rozhodnutích. Právě planeta Uran nás nabádá k tomu, abychom se snažili tento strach pochopit, bojovat s ním a následně jej překonat. Horoskop Srpen 2022 upozorňuje - strach nás omezuje ve všem kamkoli se podíváme. Přináší řadu problémů, protože nenacházíme odvahu na to, změnit naše zaměstnání, nebo udělat krok vpřed v našich rodinných vztazích. I láska trpí strachem. Kolikrát se bojíme říci druhému člověku upřímně věci od srdce, právě proto že nám v tom brání vlastní obavy, podtrhuje horoskop srpen 2022? Společnost v našem okolí je nastavena tak, abychom se uspokojili se vším co máme, abychom děkovali za vše co nám životě bylo dáno.

Retrográdní Uran však s touto myšlenkou velmi rád bojuje, a od 24. srpna tak cítíme enormní sílu k tomu, abychom bojovali s vlastním strachem, informuje roční Horoskop Srpen 2022. Uran nám připomene, že někdy je lepší vystoupit z davu, pokud chceme být v životě úspěšnější než lidé v našem okolí. Úspěch je úzce spjat zejména s překonáváním strachu. Upozorňuje nás v tom, že není důležité, co si myslí jiní lidé, ale jak my sami přistupujeme ke svému životu, jak jej prožíváme. Směřuje naší energie na to, abychom pochopili svou vlastní originálnost a snažili se ji přesadit do našeho života, dodáva horoskop srpen 2022, protože jen takto nejlépe přitáhneme úspěch. Cokoliv, co v minulosti omezovalo naši svobodu nebo nás odstěhovalo pryč ze životní cesty musí být v tomto období odstraněny z našich životů. Uran se pohybuje retrográdním směrem od 24. srpna 2022 až do roku 2023, a proto budou mít lidé množství příležitostí k tomu, aby obohatili lidstvo svou vlastní originalitou, podtrhuje váš Horoskop Srpen 2022. Několik znamení zvěrokruhu dostanou nové příležitosti, ale je nutné dávat si pozor, abychom na této cestě neztratily respekt k sobě samému. Musíme se hýbat po malých krocích vpřed, ale musíme být schopni porozumět a poslouchat i své myšlenky. Někdy planeta Uran ovlivňuje i na naše romantické vztahy, a může nám přinášet zvýšené pocity osamělosti, protože se až příliš soustředíme na kariérní úspěch, upozorňuje Horoskop Srpen 2022. Z pohledu mezilidských vztahů může Couvající Uran velmi negativně zasáhnout mezilidské vztahy, kde působí doslova jako hurikán .

Energie retrográdních planet, které se prolínají i během měsíce srpna, způsobují psychickou vnitřní nestálost a transformují celý Horoskop Srpen 2022. V podstatě je nejdůležitější to, abychom si zachovali nestranný pohled na svět a na ostatní lidi. Abychom se nenechali vtáhnout do pokrytectví, do pomluv nebo hádek. Abychom prozkoumali svou vnitřní bytost a snažili se zařadit na cestu, která nám přinese štěstí v celém svém komplexním smyslu, podtrhuje roční horoskop srpen 2022. Putujeme nejen za svými vlastními cíli, ale sloučíme naše vlastní představy s budoucností našich milovaných. Zapojujeme do našich rozhodnutí a do naší cesty všech které milujeme tak, aby nám tato cesta přinesla budoucí štěstí a nové nastavení myšlení a chování. 5 retrográdní planet ke konci měsíce srpna nám v životě připomene důvody, kvůli kterým jsme se rozhodli v minulosti tak, jak jsme se rozhodli. Upozorňují nás, že naše minulé rozhodnutí jsou neměnné, a připomínají nám důležitost toho, abychom si stáli za našim minulým odhodláním.

Pluto, které je retrográdní až do 8. října 2022, ještě více zesiluje vnitřní boj a cítí potřebu připomenout nám, že svět nestojí pouze na našich bedrech. Přenáší naši mysl z globálního pohledu na vlastní problémy a směřuje pozornost na nás samých a na malý okruh lidí, které milujeme. Pluto se nám snaží naznačit, co je pro nás v životě skutečně hodnotné a důležité. I když v tomto období musíme více bojovat s našimi nestabilními emocemi, i tak máme možnost během pohybu těchto retrográdní planet, pocítit pokrok v životě, vyzdvihuje Horoskop Srpen 2022. Hlavně v oblasti duševního rozvoje a štěstí. Každý člověk se však v těchto dnech zamyslí nad tím, zda dělá dostatek pro naši planetu a pro globální štěstí. Tím, že se více zaměřujeme na nás samých a na našich milovaných zjišťujeme, jak mohou problémy světa v konečném důsledku zasáhnout naše vlastní štěstí. Zpracovat intenzitu těchto pocitů může být pro některé znamení zvěrokruhu velmi náročné, upomíná roční Horoskop na rok 2022. Zejména vodní znamení a znamení zemské budou během srpna cítit větší napětí, kdy se budou muset poprat s ještě větší nestálostí vlastních emocí. Retrográdní planeta Jupiter zasáhne nejen své domovské znamení - střelec a ryby, ale do menší míry i ostatní ohnivé a vodní znamení zvěrokruhu. Saturn se svým charismatickým vyzařováním ovlivňuje zejména znamení Kozoroh Vodnář - a také znamení zemské a vzdušné. Planeta Saturn, která prochází tímto pohybem až do 23. října 2022 tedy přináší zemským a vzdušným znamením zvěrokruhu jistou životní lekci, která bude souviset s velkou psychickou zátěží z minulosti.

Tato lekce se bude dotýkat překonání nemoci nebo překonání silných pocitů z minulosti, se kterými nejste stále zrovnaný. Několik znamení zvěrokruhu se však naučí, jak uniknout před touto silou negativní energií z minulosti, věští horoskop srpen 2022. Je podstatné vzít si z těchto energii vše, co vás může poučit do budoucna a využít tyto znalosti ve vašem životě pro budoucí prospěch. Pohyb planety Neptun souvisí s vodním znamením Ryby a karmicky zasáhne všechny vodní znamení, informuje roční Horoskop Srpen 2022. Pohyb Neptunu v tomto směru nastává právě ve vodním znamení ryby, a Neptun ovlivňuje i jistou část života ryb, proto budou ryby ovlivněny silnější. Až do 4. prosince 2022 pocítí vodní znamení karmu která je spojena právě s retrográdní Neptunem. Neptun tímto znamením znemožní vidět realitu tak, jaká ve skutečnosti je, upozorňuje horoskop srpen 2022. Zesílí však intuici a představivost, a proto je možné, že vodní znamení budou mít velký duchovní dar vidět realitu ještě předtím, než se stane. Pokud se vodní znamení zvěrokruhu naučí dobře zacházet s energií planety Neptun, která se pomaličku a jemně pohybuje znamením ryby, pocítí vodní znamení silnou intuici a důvěru vůči milováním. Pokud se naučí ignorovat sny a představivost a překlopí své nadání do kreativní činnosti, tato kreativita bude oceněna velkým úspěchem a také finanční odměnou.

Pluto v couvajícím pohybu zasáhne vodní znamení a protože prochází znamením Kozoroh, ovlivní nejen toto znamení ale také všechny spřátelené - zemské znamení zvěrokruhu, naznačuje roční Horoskop na měsíc Srpen 2022. Z karmického pohledu se následující znamení budou orientovat spíše na celek než na jednotlivce. Tito lidé si uvědomují, že bez ostatních lidí se nedostanou blíže ke svému životnímu putování, specifikuje horoskop srpen 2022. Lidí zajímá lidstvo jako celek, a do popředí životů těchto znamení zvěrokruhu se dostává i velká dobrota a ochota pomáhat ostatním. Ti, kteří pracují v oblasti pomáhání lidem, mohou toto období pociťovat velkou touhu po změně způsobu práce, a k celkovému vylepšení vztahů mezi lidmi. Může to tak být velmi náročné období z psychického hlediska, jak jsme již uvedli, hlavně pro vodní a zemské znamení zvěrokruhu. V měsíci srpnu 2022 zasáhne karmické vyzařování a naši energii i množství jiných tranzitů, které souvisí nejen s přítomností i budoucností, připomíná Horoskop Srpen 2022. Pojďme se podívat na další důležité tranzity, které z globálního hlediska ovlivňují všechny znamení zvěrokruhu a na roční Horoskop Srpen 2022.

HOROSKOP SRPEN 2022 A DŮLEŽITÁ DATA NA ROK 2022

Horoskop 4. srpen 2022 - planeta Merkur vstupuje do znamení Panna. Planeta Merkur se během celého srpna nachází v přímém pohybu. Zasahuje tak nejen své domovské znamení - Blíženci a Pannu, ale i ostatní vzdušné a zemské znamení zvěrokruhu. V každém znamení se planeta Merkur projevuje odlišně, a záleží také na tom, v jakém astrologickým domě z pohledu ascendentu se Merkur nachází. Pro lepší pochopení tohoto tranzitu na vlastní znamení zvěrokruhu je samozřejmě nutné přečíst si roční Horoskop konkrétně pro to znamení, které nás zajímá. Merkur v Panně však z obecného hlediska způsobuje u lidí velkou opatrnost, hlavně ve vyjadřování svých názorů a postojů. Pro lepší život jsou nyní velmi důležité detaily pozorování chování ostatních lidí vůči nám. Je vhodné všímat si i takové detaily, které nám předtím unikaly. Jelikož planeta Merkur se nachází v direktivním směru, toto období se zdá být ideální možnost k podepisování důležitých dokumentů a smluv. Ve vlastním pokroku nás však brzdí pohyby retrográdní planet, ale to neznamená že nemůžeme pomalu kráčet vpřed. Třeba být však opatrný, protože u některých znamení zvěrokruhu je zvýšená představivost, a naděje, která může souviset s otevřeností k příliš výhodným nabízím ke koupi, nebo podnikání, upozorňuje celoroční Horoskop na rok 2022. Nenechte se proto zlákat na žádné nabídky které znějí až příliš dobře na to, aby byly pravdu.

Horoskop 7. srpen 2022 - planeta Mars se nachází v kvadratuře s planetou Saturn, která je během srpna v zpětném pohybu. Kvadratura Marsu s planetou Saturn zasáhne domovské znamení zvěrokruhu - znamení Beran, Štír, Kozoroh Vodnář. Tyto 4 znamení zvěrokruhu pocítí působení tohoto tranzitu nejintenzivněji, podotýká horoskop srpen 2022. Uvedené znamení se mohou cítit frustrovaně z vlastního života, a následující období ubere tato znamení o ambice a přinese zábrany. Okolnosti kolem života těchto znamení mohou zabránit dosažení cílů, nebo v podepsání důležitých dokumentů pro budoucnost. Kvadratura planety Mars se Saturnem je obrannou pozicí, specifikuje roční horoskop srpen 2022, která tímto 4 znamením zvěrokruhu připomíná význam soustředění se na to, co už v životě máme a co jsme dosáhli. Pokud znamení zvěrokruhu příjmu horkou a vášnivou energii Marsu do svého života mohou si způsobit ještě více problémů, protože budou konat autoritativní a prosazovat své vlastní názory. Tento tranzit je nejlépe překonat pokorou a skromností. Nával silné, někdy až agresivní energie může kolem 7. srpna způsobit problémy nejen v práci, ale také v rodinném životě. I ze zdravotního hlediska jsou tato znamení oslabené, a proto je vhodný čas na posílení vlastní imunitu nejen z pohledu vztahů, ale i zdraví. Určitě to není vhodný čas na dobývání srdce někoho nového, nebo na změnu povolání.

Horoskop 9. srpen 2022 - nastává opozice planety Venuše s Plutem. Venuše v opozici Pluta zasáhne nejsilnější znamení Býk, Váhy a znamení Štír. Tato znamení pocítí hlavně v emocionální rovině velký tlak, upozorňuje horoskop srpen 2022. Není to vhodný den, ani třídenní období pro uzavírání manželství, nebo na nové známosti. Nezadaní se totiž mohou nechat svést na cestu lásky k majetnickým a žárlivým jedincům. I znamení zvěrokruhu, které si užívají partnerský souzvuk mohou být nyní více podrážděné. Žárlivost je klíčovým slovem tohoto tranzitu a narušuje hloubku všech vztahů, dodáva roční horoskop srpen 2022. Majetnické chování je zesíleno a možná dokonce odhlaia přitažlivost k takovým lidem, kteří by potenciálně narušily dlouhodobé vztahy. Temné síly mohou v tomto období obklopit život hlavně těchto 3 znamení zvěrokruhu, a proto by měly být opatrně hlavně v lásce, kde bude mít někdo tendenci zneužívat jejich pocity. Horoskop na měsíc Srpen 2022 v tomto období také upozorňuje na kriminální sklony a sklony k užívání alkoholu, drog nebo k přehnaně násilnickým postojem. Pro znamení Býk, Váhy o Štír je toto období velmi vhodné na meditace a na snahu o zkrocení vlastních emocí. Netřeba se příliš zaměřovat na vaše Intenzivní touhy, protože ve svém životě se momentálně nachází silná nerovnováha energií.

Roční Horoskop 11. srpen 2022 - planeta Venuše se přesouvá do znamení Lev. Venuše v lvu zasáhne všech 12 znamení i podle toho, v jakém astrologickém domě z pohledu ascendentu se Venuše bude nacházet. Každé znamení tak bude zasaženo odlišně. Některé znamení pocítí více energie lásky, další budou mít možnost získat pro sebe finance, a další znamení zvěrokruhu dostanou možnost uspět v zaměstnání, nebo se vyrovnat s jistým zdravotním problémum, předpovídá horoskop srpen 2022. Z globálního hlediska působí Venuše v lvu na očekávání, kterým věnujeme přílišnou pozornost. Přináší efekt i na naše sexuální vztahy, a zesiluje fantazii a náklonnost k partnerovi. I sebe sama vnímáme uspokojivějí, a tudíž toto období může být mimořádně vhodné hlavně pro nezadané. Hlavně v případě, že Venuše v lvu bude nacházet v 5. nebo 7. astrologickém domě. Silnější tak tento aspekt z hlediska lásky zasáhne zejména znamení Beran. Z hlediska rodinného života přinese Venuše uspokojení znamení býk, jelikož se bude nacházet jeho 4. domě, charakterizuje tranzit Horoskop Srpen 2022. Blíženci zas vnímají tuto pozitivní energii prostřednictvím své mysli a komunikace. Venuše v druhém domě zasáhnout znamení rak, které bude mít v tomto období příležitost vydělat nějaké finance navíc, nebo pozitivní zazářil ve svém zaměstnání. Tranzit Rakovi přinese hlavně spojitost se svou vlastní identitou, se svým nitrem. Pro Lva je tento Tranzit Venuše ideální příležitostí na zvelebování vlastní mysli a síly. Lev má také ideální prostor zaujmout druhé lidi a pokročit v životě, předzvěstuje horoskop srpen 2022. Znamení panna vnímá v těchto dnech ideální příležitost k léčení své duše ale i fyzických bolestí. Váhy cítí Venuši v 11. domě a jejich naděje a přání se spojují hlavně se spolupracovníky a přáteli. Štír má příležitost vytvářet si plány do budoucnosti a pokračovat ve své kariéře, říká roční horoskop na měsíc Srpen 2022. Vztahy Střelce jsou posíleny a střelec cítí velkou touhu objevovat svět a putovat novými směry. Kozoroh dostává příležitost na sexuální sblížení se svým partnerem a na posílení vztahu. Vodnář cítí souznění s partnerem a dobře rodinné vztahy. Poslední znamení zvěrokruhu - ryby, cítí vstup planety Venuše do leva hlavně přes velkou organizaci v životě. Ryby mají také ideální možnost na zvelebování svého zdraví prostřednictvím fyzického cvičení a lásky k sobě samému. Tranzit zasáhne jednotlivá znamení během jeho působení ve znamení Lev. Pro Podrobnější popis tohoto tranzitu je však nutné znát hlavně celkový Horoskop vašeho vlastního znamení zvěrokruhu na rok 2022

Horoskop 12. srpen 2022 - vnímáme měsíční úplněk ve znamení Vodnář. Opět, tento měsíční úplněk zasáhne jednotlivá celý zvěrokruh rozdílné. Z obecného hlediska však měsíc zaměřuje svou pozornost hlavně na oblast léčení zdravotních problémů, či na emoce nebo pocity. Přináší rekreaci vlastní osobnosti a samozřejmě ovlivňuje dům daného znamení zvěrokruhu, opisuje horoskop srpen 2022. Tento měsíční úplněk může komplikovaně zasáhnout hlavně znamení Kozoroh, kdy se úplněk nachází v jeho druhém domě. Zasahuje tak do oblasti financí a působí na značné výkyvy v příjmech a výdajích. Kozoroh tak může očekávat jisté problémy ve financích, které ho nečekaně zasáhnou právě v tomto období, během měsíce srpna. Na znamení Vodnář působí úplněk nestálo a nejistě, hlavně z hlediska dlouhodobého plánování vztahů a budoucnosti. Vodnář je znamením zvěrokruhu s mužskou energii, a ze zdravotního hlediska tedy zasáhne hlavně mužské znamení - Beran, Blíženci, Lev, Váhy a Střelec. Pro tato znamení zvěrokruhu nejsou operační zákroky doporučené, a měly by také zvýšit pozornost vůči svému zdraví a při řízení.

Horoskop 20. srpen 2022 - planeta Mars vstupuje do znamení Blíženci. Mars - vládnoucí planeta znamení Beran a Štír vstoupí do 3. domu Berana a do 8. domu Štíra. U Berana tak bude zasažena hlavně komunikace a vztahy mezi sourozenci. Také sociální aktivity budou poznamenány větším stresem, a náladovostí. U Štíra způsobí tento přechod planety Mars až přílišnou agresi v sexuální oblasti, varuje horoskop srpen 2022. Štír dostane příležitost psychicky pomoci někomu z rodiny. Štír bude mít sílu léčit a inspirovat ostatní v postupování ve svých životních cílech. Pro ostatní znamení zvěrokruhu bude nutná jistá změna životního tempa, aby se i do budoucích dnů udržela hladina energie, která nám pomáhá v každodenních povinnostech. V životě nechceme cítit nudu, a proto se zajímáme o vášeň a o energetickejšije prožívání každodenních dní, vyzvidhuje váš horoskop srpen 2022. Vnímáme maličkosti a krásy života, které nás obklopují, abychom se zbavili pocitu nudy v životě. Jisté znamení zvěrokruhu se mohou cítit vyčerpaně, protože výkyvy energie se během tohoto dne pohrají s vytrvalostí a se silou v překonávání překážek.

Horoskop 2022 - Retrográdní Planéty v roku 2022 a jejich význam

Horoskop 2022 pracuje nejen se Sluncem, ale i s ostatními planetami a jejich pohybem. Vliv retrográdní planety na naši energii a celkový život je snad nejzřejmější ze všech známých pohybů planet ...

ROČNÍ HOROSKOP 2022 NA SRPEN - SLUNCE vstupuje do znamení PANNA

Horoskop 23. srpen 2022 - slunce se přesouvá ze znamení Lev a vstupuje do znamení Panna. Přechod slunce do 6. znamení ovlivňuje energie všech 12 znamení. Ve vašem osobním Horoskop 2022 se dozvíte, jak přesně zasáhne tento přechod slunce váš život. Ať už v oblasti zdraví, kariéry nebo financí. Některé znamení zvěrokruhu pocítí i změny v lásce a v rodinných vztazích. Klíčovými slovy slunce ve znamení panna představují hlavně praktičnost v životě, uspořádání, organizovanost, službu a analýzu. Hledáme vlastní individualitu a smysl života. Tak, jak už po minulé měsíce, i v tomto období vnímáme pomalý, ale zásadní postup k vylepšení našeho zdraví, upřesňuje horoskop srpen 2022. Praktické a analytické stránky naší osobnosti stojí nyní v popředí a cítíme se více motivováni v oblastech, které souvisí s působením slunce v astrologických domů jednotlivých znamení zvěrokruhu. Zemská znamení zvěrokruhu, které jsou spojeny se sdělením Panna se snaží, aby se všechny jejich plány a sny přesunuly do reality. Mnoho věcí v tomto období je zaměřených hlavně na řešení problémů, a ne na oddalování nebo přenášení odpovědnosti na jiných. Jsme si vědomi naší síly, a snažím se dokončit úkoly ke spokojenosti všech.

Roční Horoskop 26. srpen 2022 - Merkur vstupuje do znamení váhy. Merkur se během srpna rychle přesouvat ze znamení panna a 26. vstupuje do Vah. Přátelská povaha všech lidí stojí v popředí, a diplomatické chování je nyní naší silnou zbraní. Snažíme se přemýšlet o způsobu, jak vylepšit kariéru, jak sladit kolísavé energie. Všechny znamení dělají rozhodnutí rychleji, a přitom se dostatečně zamýšlejí nad následky těchto rozhodnutí. Ze všeobecného pohledu je to velmi pozitivní tranzit, který slaďuje rozhodnutí se správným směrováním. Merkur ve vahách znamená vyhýbání se špatným rozhodnutím a zkoumání názorů ostatních lidí. Bereme v úvahu nejen vlastní potřeby, ale analyzujeme jak se rozhodnutí dotknou i ostatních lidí.

Astrologický Horoskop 27. srpen 2022 - nastává lunární Nov ve znamení Panna. Měsíc srpen se z obecného hlediska výrazně dotkne hlavně pozemských znamení zvěrokruhu, a silně ovlivní znamení tapeta. I tento měsíční nov znamení Panna, které je znamením s ženskou energií ovlivňuje emoce, rozhodování a zdraví ženských znamení zvěrokruhu. K těmto znamení patří nejen Panna, ale i Býk, Rak, Štír, Kozoroh a vodní znamení Ryby. Tyto znamení by nyní měly věnovat zvýšenou pozornost svému zdraví, zdůrazňuje Horoskop Srpen 2022, které by mělo být chráněno. Nejcitlivějšími orgány během měsíce ve znamení Panna budou oči a uši. Je tedy nutné vyhýbat se chladnému počasí, a dávat si pozor na nachlazení během nočních hodin, kdy teploty výrazně poklesnou. Z hlediska lásky a emocí je nutné, aby byly všechny znamení tolerantnější vůči ostatním, aby respektovali individualitu ostatních lidí.

Měsíc srpen 2022 bude ovlivněn nejen zpětnými pohyby pěti planet, ale i energiemi ostatních tranzitů které zasáhnou jednotlivá znamení z pohledu astrologického domu. Z globálního hlediska můžeme sledovat, jak se život ubírá pomalejším a línějším tempem, jak lidé více zvažují své rozhodnutí a někteří se silné zaměřují hlavně na zvelebování svého vlastního zdraví, upřesňuje horoskop srpen 2022. Srpen specifikuje hlavně vnitřní citlivost a zaměřuje se na nutnost stabilizace nevyrovnaných energií. Balancuje na hranici tolerování ostatních a prosazování svých vlastních priorit. Karmické energie jsou silně zasaženy pohyby pěti planet směrem k poznání naší síly.

DŮLEŽITÉ Astrologické ASPEKTY - HOROSKOP SRPEN 2022 PRO VŠECH 12 ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU:

Aspekty, které ovlivňují Horoskop 2022 během Srpna

Horoskop 2022 - Všechny Měsíce Roka 2022

Klikněte na obrázek a čtěte dál...

Horoskop 2022 Leden

Do nového roku, do roku 2022 vstupujeme se sluncem ve znamení Kozoroh. První aspekt, na který upozorňuje astrologický Horoskop 2022, je retrográdní Venuše téměř během celého ledna...

Horoskop 2022 Únor

Druhý měsíc roku, měsíc únor, bude propojen hlavně s přímými pohyby planet. Retrográdní pohyb bude citelný jen začátkem února...

Horoskop 2022 Březen

Měsíc březen bude poukazovat na hladký průběh věci v našem životě, protože planety působící na 12 znamení zvěrokruhu budou během celého měsíce působit v direktivním pohybu...

Horoskop 2022 Duben

Měsíc duben začíná Novem měsíce ve Znamení Beran Planety Uran, Saturn, Mars, Venuše a planeta Merkur se během celého měsíce nacházejí v přímém pohybu..

Horoskop 2022 Květen

Když se díváme na měsíc Květen z astrologického hlediska, do pozornosti se nám dostává několik Astrologických působení, které negativně i pozitivně ovlivňují všech 12 znamení zvěrokruhu...

Horoskop 2022 Červen

V červnu se 3 Astrologické planety a Pluto + Merkur, Neptun, Saturn, dostanou do retrográdního pohybu. Na naše životy však najednou púsobí v počátku jen dvě couvající objekty, a ke konci měsíce budou v tomto pohybu 3...

Horoskop 2022 Červenec

V úvodu července na 12 znamení zvěrokruhu stále působí retrográdní pohyby Saturnu, Neptunu i Pluta. Od 28. července se k nim přidává také planeta Jupiter, která svůj retrográdní pohyb směřuje v počátku ve znamení Beran a působí až do 23. listopadu, kdy přesouvá své retrográdní energie na Znamení Ryby...

Horoskop 2022 Srpen

Retrográdní planety se během srpna chovají v couvajícím pohybu rozdílně, podle toho, na jaký astrologický dům u jednotlivých znamení působí...

Horoskop 2022 Září

Během měsíce září pociťujeme neustávající ustupující pohyb pomalých planet - Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto, a tyto pomalé planety ovládají vlastnosti všech znamení zvěrokruhu...

Horoskop 2022 Říjen

V 10. měsíci roku 2022 sledujeme celoměsíční pohyb pomalých planet - Uran, Jupiter a planety Neptun. Merkur vystupuje ze svého zpětného pohybu 02. října a následně se dostává do přímého směru...

Horoskop 2022 Listopad

V listopadu se nám představí retrográdní Mars předcházející Znamením Blíženci ve své plné síle. Do 23. listopadu působí na komplexní energie i couvající Jupiter a během celého měsíce planety Uran, Neptun a již výše zmíněná planeta Mars...

Horoskop 2022 Prosinec

V prosinci se planeta Neptun přesouvá do přímého pohybu od 4. prosince a planety Uran a Mars postupují v couvajícím pohybu po celý zbytek roku 2022...

Horoskopy 2022 pro 12 Znamení zvěrokruhu:

Vyskoušejte Také Horoskopy:


Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby


Horoskop & Tarot přes Sociální Sítě:

Všechny horoskopy, tarot a věštění byly pro vás láskyplně připravila věštkyně Sibyla. Vydavatel článků - Tým Horoskop & Tarot. Nejlepší horoskopy najdete na https://horoskop-tarot.cz

Poznejte také věštby a horoskop v Slovenčine. www.horoskop-tarot.sk

Navštivte naši spřátelenou stránky v Anglickém Jazyce. www.horoscope-divination.com

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte, že je můžeme používat.

Autorská práva jsou vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování části nebo celku textů, fotografií, jakýmkoliv způsobem, v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu majitele je zakázáno.